Var fjärde lärare saknar legitimation

26,8 procent av Sundbybergs lärare saknar behörighet.
26,8 procent av Sundbybergs lärare saknar behörighet.
Andelen behöriga lärare i skolorna varierar mellan kommunerna. Sundbyberg ligger lägre än snittet.

Konkurrensen om lärare är stor i Stockholms län. Hur väl kommunerna lyckas locka till sig lärare med pedagogisk högskoleexamen varierar kraftigt.

I Sundbyberg har 73,2 procent av lärarna i grundskolan behörighet. Grannarna ligger högre – Solna, Stockholm och Sollentuna har alla en högre andel behörig personal i sina grundskolor med 78,9, 78,6 respektive 76,3 procent.

Läs mer: Sundbybergs lärare mår dåligt

63 lärare har sagt upp sig 

I Danderyd är 8 av 10 behöriga, vilket är bäst i länet. På andra sidan av skalan placerar sig Nynäshamn med bara 6 av 10 behöriga. Snittet för länet är 75,5 procent. Det är SVT Stockholm som sammanställt ny statistik från Skolverket.