Lärare slog elev – avskedas

Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild.
En lärare på Ekhammarskolan i Kungsängen har avskedats efter att ha slagit en elev i ansiktet.

Det var under torsdagen den 26 oktober som skolans rektor Lena Hjukström gick ut med informationen till elever och vårdnadshavare att en lärare avskedats efter kränkning av en elev.

Hon vill inte kommentera varför läraren avskedas, men i en anmälan om kränkande behandling som inkommit till utbildningskontoret framgår att en lärare slagit en högstadieelev i ansiktet.

Det ska ha skett på en lektion i början av september i samband med att läraren ville illustrera Jesus budskap ”vänd andra kinden till” och slagit eleven på båda kinderna.

I samband med att händelsen kom till rektorns kännedom stängdes läraren av och en polisanmälan har gjorts. Kommunens utbildningskontor har utrett ärendet.

– Läraren har gjort sig skyldig till en kränkning och stängdes av från sin tjänst i samband med utredningen. Utbildningskontorets chef har fattat beslut om avsked och händelsen är polisanmäld, säger Lena Hjukström som är rektor.

Hur kan något sådant hända?

– Jag har inga kommentarer i övrigt. Det handlar framför allt om hänsyn till den drabbade eleven. Jag kan bara säga det att det här är en jätteallvarligt händelse och beklagligt eftersom den drabbar en elev.

I utredningen framgår att det är tredje gången som läraren kränkt elever, men vad som då hänt framgår inte.

– Jag kommenterar bara generellt, jag kommer inte lämna något kommentar om enskilda inblandade.

Är det här ett enskilt problem eller har ni något problem med värdegrunden på skolan?

– Alla vi som jobbar i skolan har ett viktigt och meningsfullt arbete och med det följer ett stort ansvar. Vi är skyldiga att se till att eleverna ska kunna vara lugna och trygga i skolan. Oavsett graden av kränkning så ska det anmälas till mig och jag anmäler sen till huvudman. Det tar jag på allra största allvar och där hoppas jag att jag varit oerhört tydlig, säger Lena Hjukström.