Ännu fler lärare i Sollentuna protesterade i röda kläder

Rödklädda lärare Helenelundsskolan Sollentuna
En stor andel av skolpersonalen på Helenelundsskolan klädde sig i rött i måndags för att manifestera mot nedskärningar i skolorna.
Sollentunas skolpersonal fortsatte sin rödklädda protest mot nedskärningar och ”effektiviseringar” i måndags. Och den här gången var uppslutningen ännu störa än förra måndagen.

– Ja, hos oss var det nästan dubbelt så många som hade klätt sig i rött, säger Fanny Karnock, lågstadielärare på Helenelundsskolan och initiativtagare till aktionen i Sollentuna.

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan om initiativet med röda kläder i skolan som en protest mot nedskärningar som gör att klasstorlekarna ökar, arbetsbördan blir större, och att skolan får ett arbetsmiljöproblem då fler och fler blir sjukskrivna. Den här måndagen fortsatte den rödklädda protesten, och nu med ännu fler deltagare.

Lärare på många orter i landet klädde sig i rött

– Jag vet inte exakt hur det var på andra skolor i kommunen, men jag har sett på sociala medier och i olika lärarforum att lärare på många orter runt om i landet klädde sig i rött i solidaritet med oss i Sollentuna.

Samtidigt betonar Fanny Karnock att protesten inte handlar specifikt om situationen i Sollentuna. Den är heller inte politisk – de röda kläderna är bara ett sätt att väcka uppmärksamhet – och Fanny Karnock förklarar att hon inte är missnöjd med Soley Aksöz Lithborn (M) som är utbildningsnämndens ordförande i Sollentuna.

”För elevernas skull”

– Jag vet att hon har försökt få tillräckligt stor budget till skolorna i Sollentuna. Vår protest handlar egentligen om hela skolsystemet och det känns fantastiskt att uppslutningen var så stor. Alla grupper i skolan var med, oavsett tjänst eller titel. Vi gör det här för elevernas skull, säger Fanny Karnock.