Lärare som knuffade elev slipper varning

Sollentunaläraren gav en stökig pojke en knuff. Han anmäldes och riskerade en varning.

Nu frias han av Lärarnas ansvarsnämnd i instansens första avgörande någonsin.

Det är drygt ett år sedan Lärarnas ansvarsnämnd tillsattes som en del i regeringens satsning på lärarlegitimationer. Tanken är att nämnden ska kunna utfärda varningar till lärare som varit oskickliga i sin yrkesutövning och dra tillbaka legitimationer.

Nu har nämnden fällt sitt första avgörande och det är en Sollentunalärare som varit föremål för nämndens överläggningar.

Lokaltidningen Mitt i Sollentuna har tidigare berättat om en händelse på en skola i Sollentuna förra sommaren. Under en fotbollsturnering ska en pojke, trots flera tillsägningar, ha uppträtt olämpligt, skrikit, svurit och stört spelet.

Till slut ska läraren ha tappat tålamodet. Han gav pojken en knuff så han föll baklänges ner i ett fotbollsmål. Pojken blev ännu argare och läraren knuffade till honom igen.

Händelsen anmäldes till Skolinspektionen som ansåg att lärarens agerande innebar att han inte var lämplig att undervisa. Att läraren utan anmärkningar arbetat i flera år på skolan och att han direkt efter händelsen tog kontakt med både föräldrar och skolledning, spelar ingen roll, menade Skolinspektionen som anåg att läraren borde få en varning.

Men nu går alltså Lärarnas ansvarsnämnd på en annan linje. I sitt beslut påpekar nämnden visserligen att lärarens agerande var oacceptabelt och att det aldrig är rätt att använda våld mot en elev. Men att knuffen är en enstaka händelse och att läraren är omtyckt och uppskattad, både av elever, andra lärare och skolledning.

Lokaltidningen Mitt i Sollentuna har varit i kontakt med läraren som inte vill kommentera händelsen närmare, men säger att han är glad över beslutet:

– Jag känner mig lättad, men mer än så kan jag egentligen inte säga, säger han.

Fakta

Lärarnas ansvarsnämnd kan ge varning

Nämnden prövar om lärare ska bli fråntagna sin legitimation eller få en varning.

Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla till nämnden.

Nämnden är en del av Skolverket, men ett eget beslutsorgan.

Både juridiskt sakkunniga, lärare och skolledare sitter i nämnden. Lärarna har fem av totalt nio platser.

Källa: Skolverket