Läraren angrep elev under lektion

Bråket i klassrummet slutade med att en lärare angrep en elev fysiskt. Det ­enligt en anmälan till Barn- och elevombudet.

Händelsen är ­polisanmäld och åklagaren över­väger åtal.

Händelsen inträffade på en grundskola i Järfälla tidigare i år. Lokaltidningen Mitt i har begärt ut den anmälan som gjorts till Barn- och elevombudet, (BEO).

Av den text i anmälan som inte skyddas av sekretess framgår det att föräldrarna till en pojke i en grundskola har anmält skolan efter att en lärare ska ha angripit sonen fysiskt under en mattelektion i februari.

Den ordinarie läraren var enligt anmälan borta från klassrummet. En annan lärare ska ha hört bråk och då ingripit och angripit skolpojken fysiskt, oklart på vilket sätt då den delen är sekretessbelagd.

Efter händelsen ska tre pojkar ha kallats till rektorn där var och en av dem fick skriva ner sin version om vad som har hänt.

Föräldrarna till den pojke som ska ha angripits har kontaktat skolan och skriver i anmälan till BEO att de då känt sig attackerade av skolan i stället för att skolan hanterat det som hänt. Föräldrarna skriver vidare att de inte har fått besked om hur skolan ser på händelsen och att sonen inte har fått något stöd.

De skriver även att de tycker att kommunen har sopat händelsen under mattan.

Lokaltidningen Mitt i har pratat med skolans rektor, kommunens skolchef, utredaren hos BEO och med elevens målsägandebiträde. Ingen av dessa säger sig i dag vara beredd att kommentera anmälan.

– Ett pågående ärende hos BEO kommenterar vi aldrig, säger skolchef Margareta Forslund.

Av en tjänsteanteckning som BEO:s utredare gjort framgår att en åklagare kan komma att väcka åtal mot läraren.

Mitt i har försökt att nå även åklagaren för en kommentar utan resultat, men åklagarmyndigheten där hon arbetar uppger att förundersökningen pågår.

Fakta

Får ingripa

Skolpersonal får ingripa fysiskt mot elever men får inte göra mer än vad som krävs och får aldrig skada elever.

Var gränsen går för ett fysiskt ingripande är en bedömning från fall till fall och får prövas av BEO vid en eventuell anmälan.

Källa: Skolverket