ANNONS

Läraren Sarah kände sig mobbad på Täbyskola

Läraren fick ta emot mängder av kärlekshälsningar från barnen. Bilden är en genrebild.
Läraren fick ta emot mängder av kärlekshälsningar från barnen. Bilden är en genrebild.
En dag fick föräldrarna veta att deras barns populära lärare blivit avstängd, men de fick aldrig något svar på varför. Nu har hon valt att säga upp sig från skolan. Hon berättar själv att hon gick från uppskattad lärare till att känna sig utfryst och mobbad av kollegor och ledning.
En upplevelse hon är långt ifrån ensam om.
ANNONS

Sarah, som egentligen heter något annat, började som lärare i en kommunal grundskola i Täby för drygt ett år sedan.

Hon blev till en början upphöjd av skolledningen och de föräldrar som Mitt i Täby pratat med beskriver henne som mycket kompetent och driven lärare. De berättar att hon lyckats lyfta flera elever, dels kunskapsmässigt men även när det gäller barnens självkänsla.

– Mitt barn har haft problem sedan hen började skolan och skolans åtgärder har inte haft tillräcklig effekt. Men efter att hon tagit över klassen tog hon tag i situationen och fick mitt barn att för första gången känna sig glad i skolan. Därför känns det väldigt orättvist det som hände, uppger en förälder som vill vara anonym.

Blev plötsligt avstängd

En dag fick föräldrarna plötsligt ett mejl om att läraren blivit avstängd.

– Vi förstod att det pågick någon slags konflikt i arbetslaget, men när bara hon blev avstängd kände jag att skolan hängde ut henne och utsåg henne till en syndabock, säger en annan förälder.

Skolan kallade till ett föräldramöte där rektor tillsammans med skolledningen skulle förklara varför läraren blivit avstängd.

– Vi var väldigt många föräldrar som var förbannade och ville veta varför de vidtog så kraftiga åtgärder som en avstängning. Men rektorn avbröt föräldrar och kunde inte ge några ordentliga svar, säger ytterligare en förälder.

Erbjöds rollen som arbetslagsledare

När Mitt i träffar Sarah berättar hon att hon upplever att hon blivit utsatt för mobbning – av både kollegor och rektor. Ganska snart efter att Sarah börjat förstod hon att det pågick konflikter på skolan som hon ville hålla sig borta från.

I mejl som Mitt i tagit del av framgår det att rektorn uppskattade Sarahs arbete och det intryck hon gjorde på eleverna. Han frågade om hon ville bli arbetslagsledare, men hon tackade nej.

– Jag vill inte trampa någon på tårna och bli arbetslagsledare efter en sådan kort tid.

”Jag hade en massa idéer och förslag men de började motarbeta mig på en rad olika sätt och till slut hade de synpunkter på allt.”

Efter en tid fick Sarah byta arbetslag, skolan utsåg henne till förstelärare och hon erbjöds återigen att bli arbetslagsledare. Den här gången tackade hon ja. Nu började Sarah märka att några kollegor ändrade beteende.

– Jag hade en massa idéer och förslag men de började motarbeta mig på en rad olika sätt och till slut hade de synpunkter på allt.

Började må väldigt dåligt

Trots att hon var arbetslagsledare fattades beslut bakom hennes rygg och tog hon initiativ blev det stora diskussioner där Sarah alltid upplevde att hon gick ut som förlorare. Hon började må väldigt dåligt, men samtidigt som konflikterna pågick fick Sarah mycket uppskattning av eleverna.

– Jag kunde komma till skolan och mötas av att tavlan var full av kärleksfulla meddelanden och hjärtan med mitt namn, säger Sarah och visar bilder på elevernas teckningar i sin mobiltelefon.

Upplevde att rektorn valde sida

Sarah kände att tonen hårdnade från kollegorna som sa att hon var otrevlig och hade tryckt ner barnen. Sarah blev förtvivlad då hon kände att kritiken bottnade i en strategi att stöta bort henne. Sarah upplevde att rektorn, som till en början varit mycket uppskattande, nu hade valt sida.

– Han tog in mig på möten tillsammans med biträdande rektor och sa att kollegor upplevde mig som mycket aggressiv under möten och att jag inte kunde ta till mig någon kritik. Det var svepande anklagelser som jag inte hade en chans att bemöta.

Finns det någonting du skulle ha gjort annorlunda?
– Jag skulle ha bytt arbetsplats så fort jag förstod att det fanns konflikter, men man vill tro det bästa om människor.

Rektorn bokade läkartid

Hon upplevde att den övriga skolledningen höll rektorn om ryggen, och kände hon att hon blev syndabock för konflikten i arbetslaget. Rektorn bokade in en läkartid där Sarah tillsammans med rektorn, en läkare och en sjuksköterska skulle få en professionell bedömning hur de skulle kunna hjälpa henne.

– Det kändes som en kränkning eftersom de i stället för att lösa situationen i gruppen försökte stämpla mig som en sjuk person. Särskilt obehagligt var det att rektorn som jag upplevde var en av mobbarna skulle vara med.

Sarah blir avstängd

En dag blev hon inkallad till rektorns kontor där hon fick veta att hon blivit arbetsbefriad, och några dagar senare fick hon veta att hon blivit avstängd. Sarah upplevde att hon inte längre hade en chans mot sina kollegor, rektor och skolledningen och valde därför att säga upp sig.

”Jag var redan dömd, det fanns ingen som helst chans att rentvå mig.”

Kommunen gav företaget Previa i uppdrag att undersöka arbetssituationen och efter att ha samtalat med de övriga lärarna i arbetslaget kom de fram till att ingen kränkande särbehandling förekommit. Sarah valde att inte delta.

– Jag var redan dömd, det fanns ingen som helst chans att rentvå mig. Jag hoppas att ingen annan blir utsatt för det här. Det jobbiga är inte hur jag blivit behandlad utan vilket dåligt föredöme skolan och kommunen varit för barnen.

Föräldrar har tappat förtroendet

Flera föräldrar säger att de tappat förtroendet för skolan och kommunen, då de inte kunnat förklara varför de vidtog sådana kraftiga åtgärder att stänga av läraren.

– Vi förstod ganska snabbt att det låg en hund begraven och att de har gaddat ihop sig mot henne, säger en förälder. Det är fullkomligt vedervärdigt hur man kan behandla en medmänniska på det här sättet.

Läs hur kommunen svarar på kritiken:

Utbildningschef Patrik Forshage: ”Vi kan inte diskutera enskilda fall” 

Läs vad advokat Michael Fischbein säger om Sarahs fall:

”Det är ett otroligt misslyckande att det går så långt”

 

Fakta

Mobbning leder till allvarliga hälsorisker för den drabbade

1400 fall av kränkande särbehandling på arbetsplatser anmäls till Arbetsmiljöverket varje år. För den enskilda individen är det ett trauma och vuxenmobbning ökar risken för självmord.

Hälsoriskerna är så pass allvarliga att experternas råd är att hellre fly från arbetsplatsen än ett försöka lösa situationen på egen hand.

Har du upplevt mobbning eller kränkande särbehandling? Mejla till reportern på adressen: erik.lejdelin@mitti.se

Källa: Prevent