Läraren ryckte in när Mushtaq fick avslag

Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
Matteläraren och mentorn Urban Hultström och Mushtaq Rahimi.
Matteläraren och mentorn Urban Hultström och Mushtaq Rahimi.
Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
Mushtaq Rahimi och Urban Hultström.
När Mushtaq Rahimi fick sin ålder uppskriven av Migrationsverket var han från ena dagen till den andra tvungen att lämna HVB-hemmet i Kungsängen. Då ryckte läraren Urban Hultström in.
– Det är mitt ansvar som lärare i Sverige att stötta mina elever, säger han.

I samband med sin asylprövning genomgick Mushtaq Rahimi från Afghanistan en åldersbedömning. Trots att hans identitetshandlingar från hemlandet visar att han är 17 bedömdes han nu ha fyllt 18 år. Kort efter fick han avslag på sin asylansökan.

Plötsligt var han inte längre kommunens ansvar och var tvungen att lämna HVB-hemmet Ängen i Kungsängen för ett av Migrationsverkets boenden i Norrland, vilket Upplands-Brobladet och Svt nyheter Stockholm rapporterat om tidigare.

– Dagen jag fick avslag var jättesvår för mig, säger Mushtaq Rahimi.

När Mushtaqs lärare och klassmentor Urban Hultström på Järfälla gymnasium fick höra talas om situationen började han genast undersöka vad det fanns för boendemöjligheter för Mushtaq. Till slut kom han fram till att hans eget hem var den bästa lösningen.

– Jag ringde min fru och berättade om situationen och hon sa direkt ”ta hem honom tills det ordnar sig”, säger Urban Hultström.

Urban sms:ade Mushtaq och sa till honom att packa sina saker.

– Jag kände mig lugn. Jag behöver inte tänka på bostad och kan gå i skolan och fokusera på asylprocessen, säger Mushtaq Rahimi som har överklagat Migrationsverkets utvisningsbeslut.

Urban bor i ett stort hus utanför Kungsängen och hans vuxna barn är utflugna. Bostaden är sedan tidigare utrustad med två kök vilket gör att Mushtaq kan ha sitt eget liv och ta hand om sig själv.

För Urban handlar det om att som lärare kunna ge Mushtaq möjligheten att kunna stanna och gå klart sin utbildning.

– Som mentor är det helt naturligt att försöka stötta eleverna så mycket man kan. Han är på väg att skaffa sig en utbildning och en framtid, så jag vill reducera stressen kring det här för att Mushtaq ska kunna fokusera på skolan, säger Urban Hultström.

Men Mushtaq är inte den enda som är drabbad. Trots att regeringen beslutat att skjuta till pengar till kommunerna för att asylsökande som fyller 18 ska kunna stanna är det många kommuner som ännu inte har någon plan för detta, berättade Ekot i augusti.

– Jag vet ju många andra både på vårt gymnasium och på andra skolor som får hantera liknande situationer, säger Urban Hultström.

Mushtaq håller med.

– Jag känner många, både i skolan och på boendet i Kungsängen, säger Mushtaq.

För Upplands-Bros del har regeringen beslutat att dela ut 900 000 kronor. Pengarna delas ut i december och socialkontoret utreder just nu hur Upplands-Bro kommun kan hantera unga asylsökande som fyllt 18.

– Vi har ett utredningsuppdrag utifrån att kommunen kommer att få en summa pengar, och tittar på hur vi kan jobba i vår kommun. Vi ser på olika möjligheter och hur man har gjort i andra kommuner och kommer ta fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt till politikerna i socialnämnden, säger Eva Folke socialchef i Upplands-Bro kommun.

Någon tidsplan för utredningen är inte fastställd.

– Det här är en viktig och angelägen fråga som vi jobbar skyndsamt med, säger Eva Folke.

Gymnasieläraren Urban Hultström hoppas att de ska få besked snart.

– Vi försöker fungera som en buffert tills de har tänkt klart, säger Urban Hultström.