ANNONS

Lärarfacket: Skolans mål går inte att nå med föreslagna budgeten

Lärarförbundet
Kristina Karhunen, ordförande för Lärarförundet Solna står tillsammans med styrelseledamot Ulrika Bengtsson bakom fackets öppna brev.
Lärarförbundet sågar i sista stund den blågröna majoritetens budgetförslag, som väntas klubbas av fullmäktige på måndag.
– Vi är uppgivna, budgeten är inte anpassad efter verkligheten, säger Ulrika Bengtsson, Lärarförbundet.
ANNONS

Den blågröna majoritetens skolbudget är för liten och det finns risk att skolans verksamhetsplan inte kommer att kunna genomföras om den går igenom. Det menar Lärarförbundet. I ett öppet brev riktat till samtliga politiker i fullmäktige varnar fackförbundet för riskerna om budgetförslaget klubbas på måndag kväll.

”Går inte att genomföra verksamhetsplanen”

Budgetförslaget för 2020 innehåller fem extra miljoner till skolan, men det räcker enligt Lärarförbundet inte för att täcka kostnadsökningarna som skolor och förskolor har haft under ett antal år.

”Det går inte genomföra verksamhetsplanen med den föreslagna budgeten”, skriver Lärarförbundet bland annat i brevet, som skickades ut till partierna på fredagen, med bara 72 timmar kvar till måndagens fullmäktige.

Facket skriver också i brevet att ”den föreslagna budgeten ”kommer få stora negativa konsekvenser på klasstorlekarna i grundskolan och för gruppstorlekar i förskola och på fritids.”

– Vi är uppgivna, budgeten är inte anpassad efter verkligheten. Vi har i flera år påpekat att budgetsatsningarna har varit för små för att ge effekt och verksamheterna har under flera år fått spara och minska på kvalitén. Nu blev det ännu ett år med en för liten budget och det här brevet till politikerna är ett sista försök att påverka politikerna, säger Ulrika Bengtsson, styrelseledamot i Lärarförbundet Solna, till Mitt i.

”Ser det som ett inspel inför 2021”

Marianne Damström Gereben (L) ordförande i skolnämnden är förvånad över Lärarförbundets agerande.

– Jag tycker att vi har en bra dialog med Lärarförbundet och är förvånad att de skickar det här brevet fredag eftermiddag när vi ska ha budgetfullmäktige på måndag. Budgeten har varit känd ett tag och jag ser det här som ett inspel inför budgeten 2021.

Vad säger du varningen att skolans verksamhetsplan inte kommer att kunna genomföras med majoritetens budgetförslag?

– Det får stå för dem, det är inte den signal jag har fått från förvaltningen.

ANNONS

Fem extra miljoner till skolan – besked i styrets budget

Lärarnas riksförbund i Solna har tagit del av Lärarförbundets brev, men vill inte kommentera innehållet.

”Vi hänvisar till den protokollsanteckning som skickades in i samband med förhandling om budget 2020. I densamma problematiserar vi, tillsammans med övriga fackförbund i Solna stad, den budget som beslutas i förhållande till de behov och de krav som finns i skolor och förskolor”, skriver ordförande Susanna Sjögren i ett mejl till Mitt i.