Lärarflykten: Så ska politikerna bryta trenden

Politikerna i Upplands-Bro ska ta fram ett utvecklingsprogram för att stävja bristerna i skolan.

– Vi ska göra allt i vår makt, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

2013 och 2014 var en orolig tid på utbildningskontoret i Upplands-Bro. Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro, tror att det påverkat läraromsättningen.

– Utbildningschefen lämnade sin tjänst, vilket förmodligen har påverkat. Nu försöker vi ta tillbaka förtroendet på skolområdet och jobba framåt, säger hon.

Enligt Camilla Janson är det fortfarande svårt att konkurrera med lärarlönerna i närliggande kommuner.

– Vi vet att det finns andra kommuner som ligger högre än oss. Därför måste vi hitta andra positiva saker som gör att vi kan behålla våra kompetenta lärare. Just nu gör vi till exempel stora satsningar på att förbättra arbetsmiljön i skolorna.

Ett skolutvecklingsprogram ska tas fram under året. Nu har kommunen rekryterat en utomstående person som ska se över verksamheten på de kommunala skolorna.

– Till de föräldrar som känner en oro vill jag säga att vi jobbar med frågan aktivt. Vi ska göra allt som står i vår makt för att skapa attraktiva arbetsplatser så att människor väljer att söka sig till vår kommun och även att stanna kvar.

Mitt i Upplands-Bro har tagit del av tre lärares berättelser.

Vad tänker du när du hör lärarnas berättelser?

– Det är förfärligt om någon jobbar under de här omständigheterna. Det är otroligt viktigt att lärarna har en bra arbetsmiljö. Det är en fråga för skolorna, men det handlar också om att involvera föräldrarna i högre grad.