Lärarförbundet: 789 elever och 18 musiklärare drabbas

Gitarrer
Nästan 800 elever kan tvingas byta lärare vud omorganisationen, enligt Lärarförbundet.
Kultur- och fritidsnämnden har tvingats att skjuta upp beslutet om avveckling av den kommunala musikskolan.
Förslaget innebär att 18 kommunanställda musiklärare hotas av uppsägning. Nästan 800 elever berörs av omorganisationen, enligt Lärarförbundet.

Carolina Morell, ordförande i Lärarförbundet i Täby, säger att många av de kommunanställda musikpedagogerna har mått dåligt över att den kommunala verksamheten har dragits med underskott.

18 lärare ska sägas upp

Beskedet om nedläggningen i nuvarande form kom ändå plötsligt, enligt henne.

– Det är 18 lärare som arbetsgivaren har för avsikt att sägas upp och en del har jobbat i trettio år. Några har ett års uppsägningstid.

Täby kommun har sedan tidigare fyra privata utförare av musikundervisning vid sidan av de kommunanställda musikpedagogerna. En upphandling av tio nya utförare pågår. Tanken är att privata utförare ska ta över elever som i dag får lektioner inom kommunens egen regi.

789 elever tvingas byta lärare

Enligt Lärarförbundet kommer 789 elever tvingas byta lärare. 111 av dem spelar också i ensemble eller orkesterverksamhet i kommunens regi.

Kan inte lärarna som sägs upp då bli privata utförare istället?
– Det är många av dem som är privata utförare och har egna företag också. Men nu är det så att den nya upphandling har gjorts redan och nästa görs först om fyra år.

Musikskolepengen höjs

Lärarförbundet vänder sig mot att Täby kommun höjer den så kallade musikskolepengen med 500 kronor, men att detta inte görs så att den kommunala undervisningen kan räddas. Kommunens aviserade storsatsning på Ung kultur, anslagsfinansierad, innebär att bara fyra heltidsanställda musiklärare behövs framöver, enligt Lärarförbundet.

MBL-förhandlingarna mellan Lärarförbundet och kommunen avbröts i förra veckan i oenighet. Lärarförbundet har lyft frågan till förhandling på en central nivå, enligt Carolina Morell.

Frågan tas upp på extrainsatt nämndmöte

På grund av att förhandlingarna inte är klara kunde kultur- och fritidsnämnden vid gårdagens månadsmöte inte fatta beslut om planerade förändringar. Frågan kommer att tas upp för beslut vid ett extrainsatt möte nästa vecka, enligt Camilla Henricsson- Bajas (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fakta

Lärarförbundet: Inte lika villkor

Täby kommun anser att av konkurrensskäl kan pengar inte skjutas till för att täcka underskottet för musikskolan i kommunal regi. Lärarförbundet anser däremot att Täby kommun inte ger den kommunala verksamheten möjlighet att konkurrera på lika villkor med de privata utförarna. Här är ett argument som Lärarförbundet framför:

  • De privata musikskolorna har få anställda, som går på timanställning eller har behovsanställning. Arbetsgivaren har därmed lägre anställningskostnad.
  • I den kommunala musikskolan har lärarna fast anställning och rättigheter som regleras i kollektivavtal. Fast anställda ger högre kostnad.

Lärarförbundet anser också att det är orättvist att de privata utförarna av enskild musikundervisning har större frihet att marknadsföra sitt utbud. Den kommunala musikskolan kan inte göra reklam på samma sätt.

Källa: Lärarförbundet