Lärarna får högre löner i skuggbudget

Skolan, skatten och Väsby sjöstad.

Det är bara tre av många frågor där Alliansen och oppositionen var oeniga när de olika budgetalternativen debatterades i fullmäktige igår.

Likheten mellan den politiska debatten i kommunen och den på riksplanet är slående.

När Per-Erik Kanström (M) får prata om Alliansens budget låter han inte helt olik sin partikamrat, ­finansministern.

Det handlar om vikten av trygg ekonomi och stabilitet i en ekonomiskt orolig omvärld.

– Den ekonomiska krisen påverkar också Väsby även om vi är lyckligt lottade som har tillväxt och en stabil ekonomi, säger Per-Erik Kanström, och fortsätter:

– Men vår budget har samtidigt en tydlig framåtinriktning. Vi fortsätter att satsa på stadsutvecklingen av Väsby från förort till stad, på bostadsproduktion och på förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Det är just inom skola och förskola som oppositionen riktar in sin tyngsta kritik mot Alliansen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill alla satsa på högre lärarlöner och ökat stöd till svagare elever. S och V vill också se mindre barngrupper i förskolan och öppna ett nattis.

– Vi vill förstärka stödet till socioekonomiskt svaga områden samt ge varje enskild elev rätt till fler stödtimmar via en särskild elevpeng, säger oppositionsrådet Leif Berglund (S) som vill satsa 22 miljoner kronor mer än Alliansen på skola och förskola.

Vänsterpartiet, som satsar mest, vill ge Utbildningsnämnden hela 59 miljoner kronor mer än Alliansen. Partiet betonar särskilt vikten av jämställdhet och föreslår 2 miljoner kronor till ett särskilt projekt som de kallar för ”ändra normen” och som ska förbättra jämställdheten mellan pojkar och flickor i skolan.

Miljöpartiet lyfter, förutom skolan, också fram behovet av miljömedveten stadsplanering och satsningar på hemtjänsten.

Oppositionen finansierar sina satsningar med att dra ner på representationskostnader, att säga nej till Väsby sjöstad och höja skatten. Vänsterpartiet föreslår 90 öres skattehöjning medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna nöjer sig med 25, respektive 15 öre.

– Jag tror att det finns stöd för en höjning. Allt handlar om att folk vet vad pengarna går till, säger Ulla Blücher (V) och får medhåll av Lars Valtersson (MP).

– Jag tror att det har gått fram för Väsbyborna att det behövs satsningar på skola och vård i kommunen.

Den ekonomiska krisen påverkar också VäsbyPer-Erik Kanström (M)