Lärarna hinner inte gå på toa

Fyra lärare på Bällstabergsskolan har sagt upp sig på grund av tuff arbetsmiljö. Nu anmäler facket skolan.

Lärarna på Bällstabergsskolan har ett så tajt schema att de ibland inte hinner gå på toaletten, de förväntas jobba på sin fritid och det finns inte tillräckligt med datorer på skolan för att de ska kunna göra sitt jobb.

Detta enligt Lärarförbundets lokalavdelning i Vallentuna som har anmält skolans arbetsmiljö.

– Vi har haft flera medlemsmöten där vi kommit fram till att vi inte kan påverka vår situation på skolan. Det är dags att sätta ner foten , säger Anders Österberg, huvudskyddsombud och ordförande.

Den så kallade 66A-anmälan han har gjort till Arbetsmiljöverket är ett av de kraftfullaste verktyg ett skyddsombud kan ta till gentemot arbetsgivaren som då är skyldig att vidta åtgärder.

Men Bällstabergsskolans rektor Bo Östenius ställer sig frågande till anmälan.

– Min egen uppfattning är att det flesta frågetecknen kring anmälan redan är lösta och det känner även fackliga företrädare till. Så jag ställer mig mycket frågande till Lärarförbundets beteende, skriver han i ett mejl.

En av stötestenarna i anmälan är frågan om lärarnas arbetstid, där facket kräver att lärarna själva måste få påverka schemaläggningen.

– Det är dags att sätta ner foten. Vi måste diskutera vad vi egentligen prioriterar i vår arbetstid. Självklart ska vi ägna oss åt vårt uppdrag – undervisningen, säger Anders Österberg.

Men rektor Bo Östenius menar att problemet i själva verket handlar om kritik mot en nyligen genomförd omorganisation.

– Bällstabergsskolan har fått en ny ledning från 22 mars 2012. Här har jag som rektor fått uppdraget att skapa tydlig ledning med struktur och ordning vilket i viss mån kanske saknats tidigare under en viss tid på skolan. Denna tydlighet älskas av vissa på skolan men kanske inte passar alla lika bra, skriver han.

Anmälan kommer att fortsätta behandlas.

– Jag har krävt att lärarna ska få inverkan på sin egen arbetstid. Vi måste kunna ha en dialog med rektorn och schemana ska godkännas i en samverkan med lärarna. Vi måste komma överens och jag tror att det är möjligt, säger Ander Österberg.