Lärarna på Smedby får nya jobb

Smedby Som Lokaltidningen Mitt i Väsby tidigare har berättat läggs Smedby skola ner från och med höstterminen. Orsaken som kommunen angivit är att elevunderlaget inte räcker för att skapa kvalitet i utbildningen.

De lärare som berörs av nedläggningen har nu erbjudits jobb på andra skolor i kommunen.

Enligt kommunen har de flesta lärarna accepterat sina jobberbjudanden och ingen lärare ska ha blivit övertalig.

– Vi är glada över att vi genom gott samarbete med skolorna på kort tid lyckats finna lösningar på lärarnas arbetssituation, säger Kent Norström, utvecklingsledare på utbildningsenheten.