Min lokala hjälte

Lärarrekrytering skapar oro i Tyresö

Lärarna som arbetade på gamla Nyboda måste söka till Nya Nyboda skola om de vill jobba där.

”Oetiskt”, menar lärarförbundet.

Det är en uppgiven stämning bland lärarna, många är oroliga, enligt Eva Britt Lindahl, lärare och fackligt ombud för lärarförbundet på Forellskolan.

Nyboda skola byggs just nu om och förvandlas till Nya Nyboda skola. Hela verksamheten på den gamla skolan bedrivs nu i Forellskolan i väntan på att den nya byggnaden ska stå klar.

Men vilka lärare som kommer att flytta med till den nya skolan är osäkert – alla lärare tvingas nu söka tjänsterna på den nya skolan. Information som kom som en chock i slutet av hösten, enligt Eva Britt Lindahl.

– Förvaltningen menar att vi fick information redan 2010, men det stämmer inte, säger hon.

Just nu är personalomsättningen hög på Forellskolan – sedan 2011 har tolv lärare sagt upp sig. Eva Britt Lindahl menar att det har med förfarandet av rekryteringen att göra.

Birgitta Wigren är chef på barn- och utbildningsförvaltningen vid Tyresö kommun. Hon anser att informationen varit tydlig.

– Det är en ny skola som vi bygger och man måste vilja jobba där och alltså söka sig dit. Alla som jobbar på Forellskolan har dock inte sökt, vilket vi ser som att man inte vill jobba på den nya skolan, säger hon.

Kan det inte vara ett tecken på missnöje att många sagt upp sig och inte valt att söka?

– Vi ser det inte så. Vi ser det som att vi ger människor möjlighet att söka till en skola de verkligen vill jobba på, säger Birgitta Wigren.

Hon säger att alla lärare i Tyresö kan söka till den nya skolan, men att det också kan bli aktuellt med rekrytering utifrån till vissa tjänster.

Ulla-Karin Ervik, ordförande i lärarförbundet i Tyresö, tycker att förfarandet är oetiskt.

– När Forellskolan läggs ner är det många som blir utan arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön på Forellen är tuff nu.

Tidigare vid förflyttningar har den med längst anställningstid fått första lediga tjänst som matchat kompetens, enligt Ulla-Karin Ervik.

– Det här är ett felaktigt tillvägagångssätt, som blir väldigt godtyckligt, rörigt och skapar oro på alla skolor i Tyresö.

Fakta

Nya Nyboda

Hösten 2010 utrymdes den gamla Nyboda skola. Samtliga elever går nu i Forellskolans lokaler. Nya Nyboda skola invigs till hösten.

Lärarförbundet har också fått information om att musikklasserna och idrottsklasserna kommer att se annorlunda ut på den nya skolan.

Källa: Lärarförbundet, Tyresö kommun.