Sämst lärartäthet – betygen klättrar ändå

Elevers resultat allt bättre.
Elevers resultat allt bättre.
I Lärarförbundets senaste mätning ligger Österåker allra sämst till i hela landet när det gäller lärartäthet. Men trots det klättrar elevernas betyg uppåt.

Österåker kommun klättrar i den senaste skolrankningen från SKL – från förra årets plats 76 till årets plats 56. 92 procent av alla niondeklassare är behöriga till ett yrkesprogram, vilket placerar Österåker på plats 14 i länet.

– Vi har bland annat haft fokus på matematik. 2012 underkändes 75 elever av alla niondeklassare i nationella proven i matematik, men efter att vi började med mattelyftet låg motsvarande siffra på 11 elever år 2016, säger Michaela Fletcher (M) kommunstyrelsens ordförande.

Hon säger att siffrorna inte är som de borde, men att kommunen är på god väg att nå målet att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.

SKL är långt ifrån de enda som utför undersökningar av Sveriges skolor. Tidigare i höstas kom Lärarförbundets skolrankning där kommunen hamnade på plats 205 av landets alla 290 kommuner, vilket innebar en klättring uppåt. Även Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning och där placerar kommunen sig på plats 98 i totalrankningen, vilket innebar en rejäl förbättring från tidigare år då Österåker placerade sig på plats 200 år 2015.

Lärarförbundet har i flera år pekat på Österåker som en av de sämsta kommunerna i landet när det gäller lärartäthet – i förbundets senaste mätning låg Österåker sist. Förra året, när kommunen låg näst sist, sa Michaela Fletcher till Lokaltidningen Mitt i att målet 5,2 barn per pedagog i förskolan ska uppnås antingen 2017 eller 2018.

– Vi har delvis nått målet. Vissa förskolor har nått målet med 5,2 barn per pedagog, andra har det inte och där får vi analysera hur vi går vidare. Alla förskolor, såväl fristående som kommunala, får samma skolpeng men de förskolor som når målet kan få en bonus vilket gör att de kan anställa fler pedagoger, säger Michaela Fletcher.

En av de stora utmaningarna handlar om att hålla byggandet av förskolor håller jämna steg med inflyttningen. När det gäller lärartätheten vill Michaela Fletcher inte dra för stora slutsatser när det gäller vilken effekt det har på skolresultaten, men att det inte finns en självklar koppling mellan de två.

– Det viktiga är att lärarna får mycket undervisningstid och att det administrativa läggs på personal som kan det bättre. När det gäller kommunen som en avtalspart ligger Österåker väldigt bra till.

Det stämmer, Österåker hamnar på plats sex i hela landet i Lärarförbundets rankning när det kommer till hur lärarna ser på kommunen som avtalspart. Enligt Michaela Fletcher beror det på att facket får vara delaktiga från början av processer genom samverkansavtal mellan facket och kommunen.