Äldre mutas av hemtjänstföretag

Raili Karlsson på äldreförvaltningen.
Raili Karlsson på äldreförvaltningen.
Äldre som behöver hemtjänst ska ha fått pengar av privata omsorgsföretag som vill värva dem.

– Att skattemedel används så är inte acceptabelt, säger Raili Karlsson (bilden) på äldreförvaltningen.

Privata hemtjänstföretag misstänks ha erbjudit och betalat äldres räkningar till staden. Så ska de ha lockat de äldre att bli kunder.

– Vi har fått kännedom om tillvägagångssättet och håller på att granska ett antal utförare i Stockholm, säger Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen
i Stockholm.

Totalt ska 15 företag nu granskas för olika brister – vissa av dem för misstankar om att de betalat omsorgsavgiften för äldre.

– Det är allvarligt och inte ­acceptabelt att ersättningen vi betalar ut – som i grunden är skattemedel – används på det här sättet, säger Raili Karlsson.

Totalt utförs cirka 600 000 hem
tjänsttimmar per månad hos 16 000 äldre i staden – i snitt 37 timmar per person. Företagen ersätts med 398 kronor per timme, motsvarande cirka 14 700 kronor per kund i månaden.

De äldre betalar i sin tur en omsorgsavgift som utgår från den individuella inkomsten. Maxtaket är 1 800 kronor.

På äldreförvaltningen misstänker man att vissa privata hemtjänstföretag ger den äldre pengar för att betala omsorgsavgiften.

– Det här är bara ett av många sätt att ”köpa” kunder för att få fler, säger Raili Karlsson.

Tillvägagångssättet bryter mot stadens riktlinjer och avtal, och är otillåten marknadsföring.

– Vi har fått signaler om att det här kan förekomma i flera stadsdelar, säger Raili Karlsson.

Järva är ett av områdena där man misstänker att otillåtna värvningar sker.

– Vi larmade till äldreförvaltningen. Om pengar som borde gå till bra äldreomsorg går till att betala kunders räkningar är det allvarligt och bekymmersamt, säger Margareta Ericson, avdelningschef för äldreomsorg i Spånga-Tensta.

Men det är svårt att bevisa. På äldreförvaltningen misstänker man att företagens utbetalningar göms i bokföringen.

Enligt Håkan Tenelius på Vård­företagarna är konkurrensen mellan Stockholms drygt 100 privata hemtjänstföretag hård. Bransch­organisationen tar avstånd från tillvägagångssättet.

– Samtidigt är det ett dilemma för privata företagare att marknadsföra sig på ett schysst sätt på grund av kommunens begränsade riktlinjer för marknadsföring, och det har vi påtalat.

Några av de privata hemtjänst­företagen som Lokaltidningen Mitt i pratat med har tydligt märkt av den otillåtna metoden.

– Vi har kontaktats av kunder som berättar att de vill byta hemtjänst till oss, men på villkoret att vi betalar omsorgsavgiften åt dem. Jag tycker att det är fruktansvärt att det förekommer och det skadar vår bransch, säger en chef för ett privat hemtjänstföretag.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm, säger att hon väntar på äldreförvaltningens granskning.

– Visar det sig att det förekommer ser jag allvarligt på det. Ut­förarna ska verka på lika villkor.

Larm om mutor inom färdtjänsten

Fakta

Så köps de äldre

1) Kommunen betalar ut ersättning till privata hemtjänstföretag. Snittet är 14 700 kronor i månaden per kund.

2) Hemtjänstföretaget ger kunden pengar för att betala omsorgsavgiften som är max 1 800 kronor i månaden.

3) Kunden betalar sin avgift till kommunen med pengarna från hemtjänstföretaget.