Min lokala hjälte

Larm: Ungdomar radikaliseras i Upplands-Bro

Ett tiotal ungdomar misstänks ha radikaliserats i Upplands-Bro.

Enligt en anmälan till socialtjänsten har flera ungdomar konverterat till islam på kort tid och engagerat sig i tveksamma nätverk på internet.

Det var under ett besök på en vårdenhet som en patient yttrade sin oro om ungdomarna.

Enligt vårdenheten, som anmält ärendet, rör det sig om tio till tolv ungdomar i Upplands-Bro, varav några stycken konverterat till islam på kort tid. De ska under två års tid ha engagerat sig i ”fel sidor på Facebook” och samlats med ”likasinnade” i olika lokaler.

I anmälan nämns pengaöverföringar som misstänks kunna kopplas till finansiering av terrorverksamhet.

– Vi som vårdenhet kände en oro för att vi misstänker att möten hålls i syfte att diskutera radikala åsikter. Därav har vi skrivit ett brev till kommunen. Det som sker nu är att kommun och polis samarbetar i ärendet, säger chefen för vårdenheten till Mitt i.

Både polisen och Upplands-Bro kommun är mycket fåordiga i ärendet.

– Det här är en anmälan, kommunen ska ha ett möte med polisen för att se hur vi ska gå vidare. Polisen har också kontakt med SÄPO, säger Mats Kjellberg, säkerhetschef i Upplands-Bro.

Enligt Mats Kjellberg är det första gången som kommunen nås av en anmälan om radikalisering.

– Vi har inte fått tydliga signaler i form av anmälningar tidigare men det är inte förvånande att det även kan förekomma i Upplands-Bro kommun, säger han.

Kommunpolisen Frida Törnwall beskriver problematiken som ny.

– Det är svårt att värdera informationen. Vi har haft ett möte med kommunen där vi diskuterat det och vi behöver göra fler efterforskningar innan vi kan säga mer, säger hon.

Varför är SÄPO inkopplade?

– SÄPO har ett övergripande ansvar för all verksamhet som kan kopplas till radikaliseringar eller terrorism. De har också information om pengaflöden, som har nämnts i den här anmälan. Därför är det klokt att informera dem.

Upplands-Bro har nyligen tagit fram ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism som ska klubbas igenom i kommunstyrelsen i höst.