Läroböcker får underkänt – mest män på bild

Nea Estrada visar Mikael Bodin resultatet från samhällskunskapsboken.
Nea Estrada visar Mikael Bodin resultatet från samhällskunskapsboken.
Eleverna på Enskede skola går igenom alla läroböcker och räknar hur många män och kvinnor som finns på bild.
Och de flesta böcker får underkänt.
– Det är 108 män och 41 kvinnor på bild i samhällskunskapsboken. Jag blir så irriterad! säger Isabella Stillman.

Aalyah Coleman och Johanna Siegbahn sitter djupt försjunkna över engelskaboken. De räknar antal män och kvinnor på bild och vem som är i fokus på bilden. Nu lägger de ihop varandras resultat.

– Det är 24 män och 19 kvinnor. Framför allt är det män i fokus på bilderna. Det är nästan alltid fler män på bilderna i alla böcker, säger Johanna Siegbahn.

Men det finns ett undantag.

– I hemkunskapsboken var det nästan bara kvinnor på bild. I köket, säger Gustaf Löfstedt.

Aalyah Coleman, Johanna Siegbahn och Gustaf Löfstedt går igenom sina resultat. Foto: Anna Z Ek

Det är högljutt och engagerat hos klass 9 C på Enskede skola. Eleverna går gruppvis igenom läroböcker i olika ämnen. Läraren Mikael Bodin ställer frågor och uppmanar eleverna att tänka ett steg till. Varför ser det ut som det gör?

– I historieboken är det massor av män, det var ju de som hade makt. Vi får inte lära oss om dem som fanns bakom, om alla andra. Det är inga bilder på coola kvinnor i historien, man vill ju ha tjejer som förebilder, säger Johanna Siegbahn.

Ett par av tjejerna i klassen har gått igenom samhällskunskapsboken och kommer fram till Mikael Bodin.

– Det är 108 män och 41 kvinnor. Jag blir så irriterad! utbrister Isabella Stillman.

Men när det handlade om ekonomi var det också bara män med portföljer. Kvinnorna var med på bild när de vårdade sjuka barn.

Isabella Stillman.

De resonerar lite kring att det är män som krigar och att det var en del bilder från krig.

– Men när det handlade om ekonomi var det också bara män med portföljer. Kvinnorna var med på bild när de vårdade sjuka barn. Män kan väl också ta hand om sjuka barn, säger  Isabella Stillman.

Elevernas jobb påverkar framtida inköp

Mikael Bodin är förstelärare på Enskede skola och ansvarig för värdegrundsarbetet. Varje månad har skolan ett tema som alla mentorer arbetar kring tillsammans med eleverna. Idén till att se på könsrepresentaviteten i läroböckerna fick han av en egen studie som han gjorde för ett år sedan.

Det visade sig att det var sex bilder på kvinnor och 59 på män. Jag blev chockad, jag hade aldrig tänkt på att det var så.

Mikael Bodin.

– Jag läste upp historia och gick igenom två läroböcker för högstadiet i historia. Det visade sig att det var sex bilder på kvinnor och 59 på män. Jag blev chockad, jag hade aldrig tänkt på att det var så. Det var bara en enda kvinna på bild som omnämndes med fullständigt namn, säger Mikael Bodin.

Sedan dess har historieboken plockats bort från skolan.

Många fler män på bild i historieboken. Foto: Anna Z Ek

Genomgången visar att män lyfts fram på bilder i de flesta böcker. Språkböckerna och läroböckerna i de lägre årskurserna är något mer jämställda.Tanken är att elevernas arbete nu ska ligga till grund för framtida val av läroböcker.

– Det är ju en kostnadsfråga, vi kan inte bara byta ut alla böcker. Men när de slitna och det är dags att beställa nya böcker använder vi oss av det här underlaget. Vi vill ha könsneutrala läroböcker på skolan. Vi kontaktar också förläggarna och uppmärksammar dem på vad vi har kommit fram till.

Mikael Bodin tror också att projektet har väckt nya tankar hos eleverna.

– De tycker att det är kul och är väldigt engagerade. Det är roligt när man märker hur de börjar analysera och tänka vidare, säger han.