Lars halkade på isfläck – staden nekar ersättning

Lars Thorhagen halkade i Gångsätra. Foto: Jonas jönsson
Lars Thorhagen halkade i Gångsätra. Foto: Jonas jönsson
Lars Thorhagen halkade och skadade sig allvarligt i våras. Han fick bestående men i både arm och hand. Men någon ersättning från Lidingö stad får han inte.

Larsbergsbon Lars Thorhagen var i mars ute och promenerade mitt på dagen. När han kom till Ceremonimästarvägen i Gångsätra halkade han på en isfläck och föll illa. En sena i vänsterarm slets av, liksom ledbandet i tummen på höger hand.

– Det var dåligt sandat och jag gjorde mig rejält illa. Jag skrek på hjälp men ingen hörde mig när jag låg i snön. Jag lyckades få tag i en taxi som tog mig till Danderyds sjukhus. Jag har nu i viss mån blivit invalidiserad för jag kan inte göra en sådan enkel sak som att knyta mina skor, berättar han.

Under en lång period kunde han inte använda sina händer och armar eftersom den ena armen låg i en skena och den andra handen var gipsad. Han fick då hjälp av sin fru.

Eftersom Lidingö stad ansvarar för snöröjningen i området tog Lars Thorhagen kontakt med tekniska kontoret för att begära ersättning för sitt lidande. Han blev hänvisad till kommunens ekonomienhet som i sin tur hänvisade honom till Lidingö stads försäkringsbolag.

Så sent som i slutet av augusti fick han besked från försäkringsbolaget att han inte var berättigad till någon ersättning. Lidingö stad svarade att: ”det inte föreligger någon vårdslöshet eller försumlighet från stadens sida”.

Erik Magnusson, gatuförvaltare på tekniska kontoret, säger att det ligger i den anlitade entreprenörens uppdrag att halkbekämpa. Men trots detta kan det vara svårt för en kommun att ha koll på alla isfläckar.

– Det var säkert halt just när han halkade. Vi beklagar detta. Det är omöjligt att garantera att det är en perfekt halkbekämpning överallt. På lokalgator sandar vi efter behov eller efter plogning. Får vi in en felanmälan ska vi ut och ploga och sanda inom 24 timmar, säger Erik Magnusson.

Vad krävs för att få ersättning?

– Det bestämmer stadens försäkringsbolag, som kollar vår entreprenörs dagböcker och maskinernas gps för att se var de har varit. Så länge vi inte är oaktsamma och följer våra rutiner döms inga ersättningar ut. Om vi däremot varit oaktsamma, då kan det ske, säger Erik Magnusson.

Fakta

1 200 klagade på snöröjningen

Under fjolårets snörika vinter inkom cirka 1 200 klagomål på vinterväghållningen på Lidingö.

Under samma period inkom två ärenden med anspråk på ersättning, varav Lars Thorhagens var det ena.

Inte i något av de fallen har ersättning betalats ut från Lidingö stad.