Larsbergs skola kan stänga helt

Larsbergs skola har plats för 200 elever, men bara 67 går på skolan i dag. Nästa vecka väntas utbildningsnämnden fatta beslut om att stänga skolan och flytta över eleverna till Bodal vid årsskiftet.

Redan i våras föreslog utbildningsförvaltningen att Larsbergs skola skulle läggas ner för att spara pengar. Då hade skolan, som rymmer 200 elever, bara omkring 130 kvar. I dag är elevantalet nere på 67.

Förflyttningen av eleverna till Bodals skola ska göras redan inför vårterminen 2014, tycker utbildningsförvaltningen.

– Vi ser ingen ekonomisk möjlighet att behålla Larsbergs skola, så från och med januari är det tänkt att eleverna ska gå på Bodal i stället. Vi hade tänkt ha kvar skolan hela läsåret ut men det kommer att kosta för mycket, säger Per-Åke Henriksson, chef på utbildningsförvaltningen.

Innan beslutet fattas ska förvaltningen prata med föräldrar vars barn berörs av stängningen och lyssna på deras synpunkter.

Lars Björndahl (M), som är vice ordförande i utbildningsnämnden, menar att det inte är frågan om ifall det blir en förflyttning utan när den kommer att ske och på vilket sätt.

– Det låga elevantalet är bekymmersamt för skolorna och det verkar inte som att läget har förändrats. Pengarna ska ju inte gå till lokaler utan till lärare och elever. Skolorna har för många lokaler och för få elever i dag, säger han.

Föräldraföreningen på Larsbergs skola kritiserade i våras skolledningen för att de inte tagit tag i problem på skolan, till exempel mobbning och utanförskap.

En del föräldrar menade att om detta gjorts hade inte elevantalet minskat så drastiskt. Att slå ihop Larsbergs och Bodals skolor beräknas ge en besparing på minst 3,2 miljoner kronor.

Fakta

Albatross kan ta över

Förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 5 från Larsbergs E-spår och Bodals skola har slagits ihop. På Larsberg går nu 30 elever på E-spårets årskurs 1-3 och 37 montessorielever.

Albatross montessoriskola kan komma att ta över Larsbergs lokaler. I så fall kan elever med montessoriinriktning välja att gå kvar på Albatross.

Källa: Lidingö stad