Larsbergsborna får två nya bussar

Flera Larsbergsbor har hört av sig, oroliga över att buss 203 ska försvinna från området.

Men Keolis har lugnande besked. 203:an ersätts av buss 221 och 238.

Mitt i Lidingö Tidning har fått flera oroliga samtal från Lidingöbor som undrat hur de ska klara vardagen när Keolis drar om busslinje 203.

I dag går linjen från Ropsten ända till Larsberg, via Näset och Lidingö centrum. Men från den 19 juni blir det annorlunda. Då går linjen bara mellan Ropsten och Näset, via Norra Kungsvägen.

Också på Facebook har Lidingöbor vädrat sin oro. Men Keolis kan ge lugnande besked. En ny busslinje, 238:an, kommer att gå från Näset till Högsätra, via Larsbergs station.

– Det finns ett stort pendlingsbehov till och från Ropsten och det finns ett stort behov av att komma till Lidingö centrum. Det är två olika behov, så vi valde att dela på linjen, säger Mats Westerberg, Keolis projektledare för det nya linjenätet.

Buss 238 kommer dock bara att gå till Larsbergs station, inte ända upp till bostadsområdet. Det har skapat missnöje i Larsberg, där inte alla nåtts av informationen om buss 221.

Buss 221 får nämligen en ny sträckning från den 19 juni. Linjen ska gå från Ropsten till Högsätra via Lidingö centrum och i fortsättningen ända upp till bostadsområdet i Larsberg. Till skillnad från nu ska den gå hela dagarna.

Jättebra, tycker Larsbergsbon Margareta Åhlmans, som har hälsoproblem och inte klarar att gå i långa uppförsbackar.

– Jag blev så orolig när jag förstod av 203:an skulle försvinna. Informationen om vad som skulle komma i stället var inte alls tydlig. Nu är jag glad över att vi får buss 221, säger hon.

Fakta

Nya linjer för Larsbergsbor

Buss 203 får ny dragning, från Ropsten till Näset, via Norra Kungsvägen.

Buss 238 är en helt ny linje. Den ska gå från Näset till Högsätra, via Larsbergs station.

Buss 221 får ny dragning. Den ska gå från Ropsten till Högsätra via Lidingö centrum. Bussen ska gå hela dagarna.

Ändringarna införs den 19 juni.Källa: Keolis