ANNONS

Larsbergsbrons renovering försenas – gamla skador måste fixas

Just nu är det lättast att ta sig till Larsberg till fots eller på cykel.
Just nu är det lättast att ta sig till Larsberg till fots eller på cykel.
Larsbergsbron skulle öppna för motortrafik i slutet av augusti.
Nu blir renoveringen försenad.
Anledningen är att gamla skador i betongkonstruktionen har upptäckts.
ANNONS

Bilburna Larsbergsbor får vänta hela hösten för att återigen kunna använda Larsbergsbron över Södra Kungsvägen.

Under den renovering av bron som nu pågår har stora skador upptäckts.

…inga andra alternativ än att renovera bron på ett korrekt sätt

Carl Johan Schiller (KD).

Måste renovera noga

– Det är beklagligt att renoveringen av bron drar ut på tiden och skapar ytterligare störningar för de som vill ta sig till och från Larsberg. Dessvärre finns inga andra alternativ än att renovera bron på ett korrekt sätt, så att vi slipper göra nya ingrepp under många år framöver, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden i ett meddelande på stadens hemsida.

Gick inte att upptäcka skador

Skadorna det handlar om är djupgående gjutskador som kan ha uppstått redan när bron byggdes i mitten av 1960-talet. Enligt staden var skadorna omöjliga att upptäcka genom de provtagningar som gjordes innan renoveringen startade.

  • Nu räknar man med att bron öppnar för motortrafik i december.
  • Bron är fortsatt öppen för gående och cyklister.
  • Motortrafik åker nu i stället Agavägen och Bodalsvägen, tung trafik, Agavägen.