Larsboda blir nya Slakthusområdet

Larsboda kan bli Stockholms nya livsmedelscentrum. Hit flyttar företag från Slakthusområdet inom några år. Det blir runt tusen nya arbetsplatser på orten.

– Larsboda har goda förutsättningar att utvecklas till ett livsmedelscentrum, säger Sassan Sanjari, projektledare vid fastighetskontoret.

Det innebär cirka tusen nya arbetsplatser i Farsta. Någon försäljning till privatpersoner kommer troligtvis inte äga rum utan fokus ligger på hantering av livsmedel som sedan ska säljas vidare.

Arbetsdagarna för dem som ska arbeta i området börjar ofta vid sextiden på morgonen, och goda kommunikationer är viktigt. Att det fanns tunnelbana och pendeltåg i närheten var viktigt vid val av område.

– Här finns en tomt som Stockholms stad äger där Skanska i dag bedriver krossverksamhet. Tillgängligheten för transporter är god, säger Sassan Sanjari.

Stenkrossen kommer att flytta. Enligt Sassan Sanjari är den lokala företagarföreningen positiv till ett livsmedelscentrum.

Slakthuset ska bebyggas med nya bostäder och lokaler.

Därför måste flera företag flytta till nya lokaler.

Livsmedelsverksamheten är viktig för stockholmarna, enligt Sassan Sarani.

– Under hösten 2012 har vi på fastighetskontoret fördjupat oss i lokalbehoven genom flera möten.

– Vi har träffat företagarföreningens styrelse och gjort studiebesök hos livsmedelsföretag i bland annat Slakthusområdet.

När Slakthusområdet skapades för 100 år sedan var tanken att av hygieniska skäl samla slakterierna på en och samma plats, ordentligt avskild från Stockholms inre delar.

Nu har staden vuxit och området vid Globen har i stället ett mycket centralt läge.

Med anledning av planerna har politikerna i Farsta även börjat diskutera om Farsta gymnasiums tomma lokaler i framtiden kan fyllas med någon typ av livsmedelsutbildning.

Tanken är att orten ska utmärka sig som ett riktigt livsmedelskluster.

Larsboda har goda förutsättningar att utvecklas till ett livsmedelscentrum.Sassan Sanjari