Larsboda på väg att ta över livsindustrier

Nuvarande Slakthusområdet pekas ut som ett viktigt område i den så kallade Söderstaden som planeras mellan Skanstull och Stockholmsarenan i framtiden. Flera tusen nya bostäder ska byggas samt ett nöjesområde med inriktning på mat och restauranger.

Men en förutsättning för att visionen ska kunna bli verklighet är att några av de företag som i dag finns i Slakthusområdet flyttar. Tanken är att Larsboda industriområde i Farsta ska bli det nya livsmedelscentrumet.

– Slakthusområdet ligger väldigt bra till, inte minst när det gäller kollektivtrafiken. När Stockholm växer måste vi ta till vara sådana områden och bygga bostäder, säger fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Under våren har en utredning gjorts för att se om Larsboda industriområde är en lämplig plats för ett nytt livsmedelscentrum. Nu går man vidare med planeringen och i dag tisdag väntas fastig­hetsnämnden fatta beslut om att genomföra en fördjupad utredning som ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut.

– Det är ytterligare ett steg på vägen, säger ­Madeleine Sjöstedt.

Utredningsarbetet, som kommer att kosta fem miljoner kronor, kommer att påbörjas i höst och pågå fram till hösten 2013. Man kommer bland annat att utreda trafik- och logistikfrågor, miljö- och bullerrisker, samt vilka åtgärder som kan vara nödvändiga när det gäller vägnätet.

Utredningen kommer att göras i samarbete med bland annat Farsta stadsdelsförvaltning och trafikkontoret.

Det är ytterligare ett steg på vägen.Madeleine Sjöstedt (FP) om planerna att flytta Slakthusområdet till Larsboda