Larven sätter stopp för nya nöjesparken

Larven och Helikoptern har ställt till det på leklandet i Petter­boda.

De olovligt placerade åkattraktionerna har fått Kaatachs ledning att lägga planerna på en ny nöjespark åt sidan.

Ta bort Larven och Helikoptern eller betala ett vite på 300 000 kronor. Det beskedet lämnade Tyresö kommuns byggnadsnämnd till Kaatach i början av december.

Enligt planchefen Sara Kopparberg handlar det om att kommunen efter en anmälan från en privatperson uppmärksammats på att två av Kaatachs åkattraktioner står på mark där det enligt detaljplanen inte ska stå några sådana.

För att ändå få till en lösning för lekpalatset har kommunens samhällsbyggnadsförvaltning nu inlett ett arbete med att ändra detaljplanen. Ärendet är just nu på samråd, och till och med den 10 januari kan allmänheten tycka till om förslaget.

På Kaatach bekräftar man att det blivit fel med Helikoptern och Larven.

– Vi trodde att vi inte behövde bygglov, men så var det visst inte. Någon anmälde oss och då stod det klart att vi gjort fel. Nu försöker vi rätta till det med hjälp av en planändring på kommunen, säger Kenneth Löfgren, marknadsansvarig.

Det pedagogiska leklandet där barn kan öva på trafikregler i elbilar och som på olika sätt uppmuntrar till lek mellan vuxna och barn, öppnade i december 2010.

Sedan dess har det successivt byggts ut, och förutom att vara ett populärt besöksmål för barnfamiljer använder ett par skolor och förskolor i Tyresö regelbundet leklandet i pedagogiskt syfte. Med cirka 30 personer på lönelistan är Kaatach också en av kommunens största arbetsgivare för unga.

Bakom leklandet står Tyresöbon och den pensionerade företagaren Anders Remius. Tills nyligen hade han också planer på ett alldeles nytt inom­hustivoli i Petterboda, mot Fårdalaparken till. Det nya Kaatach skulle i sådana fall rikta sig till ungdomar.

– Men nu får vi ta en sak i taget. Det som hänt nu tar all energi, säger Kenneth Löfgren.