Läs Tranströmer på promenaden

Så här är det tänkt att skyltarna ska se ut.
Så här är det tänkt att skyltarna ska se ut.
Nästa höst kommer man kunna läsa dikter av Tomas Tranströmer under promenaden längs Ullnasjön.

Tre haikuer ska höja skogsupplevelsen.

Strandskogen vid Ullnasjön kommer att se lite annorlunda ut nästa höst – om allt går enligt planerna.

I den sumpiga delen av skogen, närmast sjön, ska spänger sättas upp för att ­underlätta promenad och samtidigt bevara så mycket som möjligt av skogens naturliga karaktär. Längs dem ska tre dikter, haikuer, av Tomas Tranströmer finnas på skyltar. Både de och spängerna blir belysta.

I området runt Ullnasjön planeras det för 1 000-tals nya bostadär. Totalt ska det byggas 3 200 bostäder för 8 000 människor. Inflyttning är 2015.

– Tanken är att något redan ska vara förberett när de flyttar in, att de ska få en känsla för platsen, säger landskapsarkitekt Christina Reje Rahmberg. Men det här kommer ju att komma fler tillgodo. Bland annat går blå leden förbi där.

Från början ville man sätta upp skyltar med information om skogen men att göra det på ett annorlunda sätt och då kom idén om haikudikter.

– Tranströmer har ju skrivit flera fina haiku så vi kontaktade honom via förlaget och för en symbolisk summa har vi nu fått tillstånd att använda dem.

För att välja dikterna tog hon hjälp av en bibliotekarie i Täby centrum.

– De är tänkta att passa naturen där med närheten till vattnet, fågellivet och det lite vilda.

Fakta

Tre haikudikter

Hör suset av regn.

Jag viskar en hemlighet

för att nå in dit.

Ett par trollsländor

fasthakade i varann

svirrade förbi

Håll ut näktergal!

Ur djupet växer det fram –

vi är förklädda.

Av: Tomas Tranströmer