Min lokala hjälte

Lås upp bibblan med lånekortet

Kårsta bibliotek
Kårsta bibliotek
Lämna eller låna böcker när biblioteket är stängt? Snart inga problem i Kårsta. Nu finns planer på att modernisera biblioteket.

Med ny teknik ska Kårsta bibliotek bli mer tillgängligt. Biblioteket ligger i skolan, vilket begränsar öppettiderna. Men nu vill kulturnämnden att besökarna ska kunna låsa upp biblioteket själva – med hjälp av sitt bibliotekskort.

– Det blir som ett digitalt nyckelsystem där man använder sitt bibliotekskort och en kod. Vi vill att biblioteket ska bli mer tillgängligt för ortsborna, säger Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef på Vallentuna kommun.

Bakgrunden till satsningen i Kårsta som kommunfullmäktige väntas fatta beslut om snart är att Kårstaskolan ska byggas om i sommar. Skolan behöver fler klassrum. Det gör att biblioteket måste flyttas i skolan och blir mindre. Något som fått viss kritik lokalt.

Pernilla Järveroth ser dock satsningen som ett lyft för Kårsta

– Biblioteket blir mindre till ytan men om man ser till hur ytan nyttjas är det inte så effektivt.

Hon vill att både Kårsta och Brotttby bibliotek ska få del av den digitala utveckling som Vallentuna bibliotek fått.

– Biblioteken är ju ett ankare för all kulturverksamhet och en plattform för demokrati och bildning, säger hon.

Kulturnämnden har hemställt om 300 000 kronor för modernisering av Kårsta bibliotek. Näst på tur är Brottby bibliotek där Järveroth vill se digitala utlåningsapparater av den typ som finns på Kulturhuset i Vallentuna.