Läsarbild: Stockholm hedrar offren

Kaknästornet i Belgiens färger

Charlie Lundgren i Larsberg tog bilden av ett upplyst Kaknästorn i går kväll.