Läsarbilden: historielektion på golfbana

"Sven lät rista runorna efter Torbjörn, sin broder”.
"Sven lät rista runorna efter Torbjörn, sin broder”.
Arkeologen Andreas Forsgren ger Mitt i:s läsare en minilektion i Järfällahistoria, via skidorna och Viksjö Golfbana.

Hur ser egentligen en runhäll ut när snön fyller i runorna? Det ville arkeologen Andreas Forsgren ta reda på och skidade ut till Viksjö golfbana.

Vad föreställer bilden du har skickat till oss?
Den föreställer runhällen U 86, som ligger mitt ute på Viksjö golfbana. Ristningen är utförd under andra halvan av 1000-talet (sen vikingatid) och låg då vid den gamla häradsvägen som löpte genom socknen. Inskriften lyder: ”Sven lät rista runorna efter Torbjörn, sin broder”.

Varför ligger den där den ligger?
Det var viktigt att placera runristningar vid vägar, man ville ju att budskapet skulle synas! Idag ligger den ca 400 meter sydost om klubbhuset. Ristningen är mycket välgjord och djupt huggen och återger namnet på två Järfällabor för ca 950 år sedan.

Du visste ju att den fanns där, men hur kändes det att hitta den under snön?
jag har varit och tittat på den många gånger förut, men såhär har jag aldrig sett den tidigare där runorna är ifyllda av snö. Det blev så lyckat så jag knäppte en bild och skickade till er.

Vad är så häftigt med runhällar?
De är inte flyttade, som runstenar kan vara. Den finns ju precis där den gjordes. Där någon har legat på knä och knackat ut budskapet. Vill man borsta bort snön själv från en runhäll så kan man prova på hällen vid Säby Gård.