33

procent av Solnaborna från 16 år och uppåt har en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer, enligt SCB. Det kan jämföras med Sundbyberg, 23 procent och riket, 19 procent.