Läsarfilm: ”Bilisterna gör barnens skolväg till en dödsfälla”

Varje dag riskerar skolbarn som korsar Enebybergsvägen att mejas ner av bilar – som kommer från fel håll.
– Läget är akut, vi måste kunna leva och bo i en trygg miljö, säger Per Wennersten som sett flera bilister göra den livsfarliga manövern.
Nu kräver boende i området en omedelbar ändring.

Otåliga bilister kör varje dag på fel sida av vägen när de korsar övergångsstället vid Enebybergsvägen och Skolvägen.

Anledningen är att de vill köra om bussarna som stannar vid hållplatsen. Det säger Per Wennersten som har filmat händelserna.

– Står jag där i tio minuter ser jag flertalet bilar som helt medvetet kör om bussen och korsar övergångsstället på fel sida. Det är en dödsfälla för både barn och vuxna.

Bilister kör i fel fil

Hastigheten är 30 kilometer i timmen vid skolan men bilister som kör om bussen kör mycket fortare än så.

Danderyds kommun tog tidigare bort bussfickorna på Enebybergsvägen för att sänka farten. Detta har gjort att trafiken still bakom bussarna när de stannar vid hållplatserna.

Enligt Per Wennersten fungerar det bra när det är trafik i båda riktningarna. Men blir det luckor chansar bilisterna och kör om i fel fil.

– Jag vill poängtera att bussfickorna inte ska tillbaks men vi ska heller inte skapa en ännu sämre trafiksituation, säger han.

Står polisen där några dagar blir vi säkert av med det här

Per Wennersten

Nu har Per skrivit till både politiker i Danderyd och till polisen och kräver att något görs akut.

– Vi vill att kommunen ingriper direkt för att omöjliggöra detta beteende. Fram till dess bör polisen prioritera att stävja grova trafikförseelser på platsen. Står polisen där några dagar blir vi säkert av med det här.