Läsarna: Förslaget löser inte bilkaoset

Alliansens förslag till ny trafikplan för Solna får tummen ner av flera läsare.

– Vi blir ännu mer överkörda, säger en boende på Ankdammsgatan.

För några veckor sedan presenterade kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) stadens nya trafikplan som ska råda bot på trafikkaoset.

En rad åtgärder presenterades som på kort sikt skulle få trafiken att flyta bättre; Armégatan blir fyrfilig, Huvudstagatan kan få fler filer samt att Ankdammsgatan öppnas för genomfartstrafik. På lång sikt föreslås att Huvudstaleden dras i en tunnel.

Men planerna gillas inte av alla läsare. Flera har hört av sig till Mitt i med kritik.

Åtgärderna går ”stick i stäv” med de intentioner staden tidigare haft, menar en läsare.

– Trafik kan inte byggas bort med fler filer. Snart står det alltså fyra filer fulla med stillastående avgassprutande bilar mellan klockan 15 och 18 varje dag i stället för två filer som var illa nog, skriver en person om bor på Ankdammsgatan.

– På vilket sätt ligger detta i Solnabornas intresse? Problematiskt är också att man i och med detta beslut ändrar inriktning och gör Solna ännu mer överkört och verkar överge det tidigare vallöftet att minska trafiken, fortsätter läsaren i den kritiska skrivelsen.

En annan läsare menar att ”Solna är bilisternas stad”.

– Armégatan ska göras fyrfilig, men de allra flesta som köar där i rusningstid är inte Solnabor. Vi undrar därför om det är viktigare att dessa bilister minskar den tid det tar att köra genom Solna från 10 minuter till 9 minuter? Konsekvensen för oss som bor här blir att p-platser försvinner, hastigheten ökar och vi får en farligare närmiljö, skriver signaturen ”Överkörd”.

Pehr Granfalk (M) har fått stort gensvar på de föreslagna åtgärderna.

– Jag har fått mer positiv än negativ feedback. Många som varit kritiska till avsmalningen av Armégatan har varit glada. Jag har förklarat för dem som varit kritiska att det inte handlar om att öka trafiken, utan att få den att flyta bättre.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen på måndag den 15 oktober.

– Sedan är det här något som vi måste utvärdera. Är det något som inte funkar så får vi ompröva och vidta nya åtgärder, konstaterar Pehr Granfalk.

Mitt i den 25 september.