Min lokala hjälte

Lasermannen överklagar

ÖSTERÅKER Livstidsdömde John Ausonius, även kallad Lasermannen, ger sig inte om att få tillgång till en dator för sina distansstudier vid Lunds universtet. Enligt Ausonius tog Kriminalvården ställning i fel fråga när man på nytt fattade beslut . Därför överklagar han åter till Förvaltningsrätten.

Österåkersanstaltens åsikt har varit att att Ausonius redan har tillgång till dator på anstaltens Lärcentrum.