Lasermannen överklagar

ÖSTERÅKER Livstidsdömde John Ausonius, även kallad Lasermannen, ger sig inte om att få tillgång till en dator för sina distansstudier vid Lunds universtet. Enligt Ausonius tog Kriminalvården ställning i fel fråga när man på nytt fattade beslut . Därför överklagar han åter till Förvaltningsrätten.

Österåkersanstaltens åsikt har varit att att Ausonius redan har tillgång till dator på anstaltens Lärcentrum.