Lasermannen vill ha en dator

ÖSTERÅKER John Ausonius, även kallad Lasermannen, som avtjänar sitt livstidsstraff på Österåkeranstalten har fått avslag på en begäran om att få en egen dator för studier.

Enligt anstalten har han redan tillgång till dator på anstaltens lärcentrum och en privat dator försvårar visitation. Enligt förvaltningsrätten bör anstalten ompröva beslutet. Anstalten begär nu i sin tur att kammarrätten tar upp fallet.