Läskiga skogen får nytt staket

RÅLAMBSHOVSPARKEN Just nu pågår markarbeten kring plaskdammen i Rålambshovsparken. En ny dagvattenbrunn anläggs och ny asfalt ska läggas.

Samtidigt ska den tillfälliga avstängningen av ”Läskiga skogen” tas bort och ersättas av ett nytt, lägre staket med tre entréer. Dessutom monteras ett räcke att hålla sig i ned i plaskdammen.