Lasse och Sara årets bönder

Lasse Gillberg och Sara Danvind på Björksättra gård har utnämnts till Årets Stockholmsbonde. Gården är helt ekologisk och odlar allt foder till djuren på plats.
Lasse Gillberg och Sara Danvind på Björksättra gård har utnämnts till Årets Stockholmsbonde. Gården är helt ekologisk och odlar allt foder till djuren på plats.
Årets Stockholmsbonde finns i Huddinge. Utmärkelsen går i år till Krav-bönderna Sara Danvind och Lasse Gillberg som jobbar för att hålla landskapet kring Björksättra gård öppet i dubbel ­bemärkelse.

När Lokaltidningen Mitt i träffar Lasse Gillberg och Sara Danvind har de ännu inte hört motiveringen till att de utsetts till Årets Stockholmsbonde.

– Men på något sätt har vi väl skött oss, konstaterar Sara.

Sotholms härads lokala hushållningssällskap som nominerat paret pekar särskilt på deras engagemang för miljön och för att utveckla lantbruket i en nära anslutning till storstaden.

Lasse och Sara känner sig djupt hedrade. Att bli årets Stockholmsbonde är en fin utmärkelse som delas ut av Stockholms läns hushållningssällskap och det är första gången någon i Huddinge får den.

Det är nu drygt fem år sedan de båda lantmästarna såg annonsen där Huddinge kommun sökte en mjölkbonde till Björksättra gård. De hade jobbat bland annat som djurskötare och traktorförare tidigare och med en del administrativa sysslor. Sara är ursprungligen från Sollefteå men Lasse är från Farsta och var hemtam i trakten.

– Vi ville pröva på något annat än att sitta bakom ett skrivbord, förklarar Lasse. Och på den vägen är det.

Björksättra gård är ett populärt utflyktsmål. I början av maj är det kosläpp och då flockas flera hundra personer på ängarna för att se de ystra korna komma ut på grönbete efter vintern.

Väldigt populärt är också miniorverksamheten som sker i Arlas regi och som varje år lockar runt 3 000 barn i åldern 6–9 år att göra studiebesök och träffa korna och de andra djuren på gården.

– Ganska många barn som kommer har aldrig sett en ko tidigare. Det är roligt att se att det för många är en upplevelse att komma hit, säger Sara.

Kommunen äger gården som Lasse och Sara arrenderar. Den omfattar totalt 150 hektar, varav 40 hektar är naturbete, som ligger i fem olika naturreservat. Det räcker bra till de 55 mjölkkorna, de 60 ungdjuren och dessutom till ett antal får och hästar som bor på gården.

Allt foder till djuren, ensilage, spannmål och åkerbönor odlas på gården.

Gården var Krav-certifierad redan när Lasse Gillberg och Sara Danvind tog över så det var naturligt att fortsätta med samma inriktning. Att börja med Krav-verksamhet kräver annars en övergångsperiod på två år. På senare tid har det blivit överskott på Krav-mjölk och det lönar sig inte lika bra att satsa på detta som ofta innebär just lite mer krav än vanligt jordbruk.

– Men tack vare EU-stöd klarar vi verksamheten, säger Lasse Gillberg.

Förr innebar det tidiga morgnar och sena kvällar att vara mjölkbonde. Automatik, bland annat en robot som sköter mjölkningen, gör att det nu går lite lättare.

Korna går själva, efter en liten muta med kraftfoder, in i roboten, får en liten massage och rengörning och blir sedan mjölkade. Den ordinarie utfodringen med ensilage sker också automatiskt. Verksamheten i ladugården pågår dygnet runt.

– Men vi klarar oss undan med heltid nu, roboten sparar mycket tid, säger Lasse Gillberg.

På något sätt har vi väl skött oss.Sara Danvind

Fakta

Omnämnd sedan 1500-talet

Björksättra gård ligger vid Orlångens sydligaste vik.

De 55 korna på gården äter 3 ton ensilage per dygn, dricker 5 500 liter vatten och ger 1 300-1 400 liter mjölk per dygn.

Gården är omnämnd första gången som Byrkesätra år 1573 och har delvis gemensam historia med det nu försvunna Uppsala.

Källa: Björksättra gård och Stockholms läns museum