Lastbil tar med farligt avfall

KISTA Gamla batterier eller en uttjänt mikrovågsugn? I veckan kan du enkelt bli av med farligt avfall som batterier, bekämpningsmedel och sprejburkar. Då kommer nämligen den mobila miljöstationen att vara i ditt område.

Miljöstationen är en lastbil som kör enligt en fast turlista för att hämta upp farligt avfall och småelektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Den stannar på flera platser både i innerstan och i förorterna.