Lastbilar i skytteltrafik – under hela nätterna

Bakom de grå planken förebereds sprängningarna.
Bakom de grå planken förebereds sprängningarna.
15-20 lastbilar beräknas gå i skytteltrafik på nätterna när arbetet med Norsborgsdepån nu går in i nästa fas.

Samtidigt försenas arbetet på Hallundasidan till april.

Det kommer att bli tuffa nätter för de boende längs Sankt Botvids väg framöver.

Nu börjar Skanska spränga i berget för att anlägga en arbetstunnel inför den stora sprängningen av t-banedepån i Norsborg.

– Sprängningarna kommer att ske mellan 7 och 22. Oftast kommer man att spränga två till tre gånger per dag, men vissa dagar kanske man inte spränger alls, säger SL:s ansvarige Jan Nordström.

Den bortsprängda stenen ska transporteras bort med lastbil.

Omkring 15-20 lastbilar kommer att trafikera Sankt Botvids väg hela nätterna.

Det är då det är minst trafik och lättast att komma i väg med alla lass.

– Jag förstår ju att det blir en olägenhet för de boende, men vi har satt upp plank vid vissa fastigheter längs vägen som ska dämpa bullret, säger Jan Nordström.

Just nu borrar man i berget för att sätta dit spånt som ska hindra jorden att falla ner i hålet när man spränger.

Arbetet med den stora tunneln där SL:s depå för tunnelbanevagnar ska ligga beräknas börja i mars.

Totalt ska Skanska spränga bort 300 000 ton sten ur berget.

På Hallundasidan står arbetet i stort sett stilla.

Upphandlingen av det byggföretag som ska utföra allt det byggnadsarbete som inte har med sprängningen att göra har överklagats av en konkurrent.

– Det kan ta allt mellan en månad och ett år. Drar det ut på tiden kan förstås hela projektet försenas. Tidigast kan vi komma i gång i april, säger Jan Nordström.

När arbetena väl är i gång ska de som bor på berget kunna ha tillgång till tillfälligt boende i Hallunda.

Dessutom ska det inrättas ett tyst rum på Folkets hus i Hallunda så att pensionärer, studenter och andra som är hemma på dagarna ska kunna komma hemifrån.