Lastbilar ska passera var fjärde minut

Barbro Brandt kan komma evakueras till en annan bostad på grund av tunnelarbetet. Hon tycker att Stockholm Vatten i stället borde satsa på att renovera det befintliga reningsverket i Åkeshov.
Barbro Brandt kan komma evakueras till en annan bostad på grund av tunnelarbetet. Hon tycker att Stockholm Vatten i stället borde satsa på att renovera det befintliga reningsverket i Åkeshov.
"Det här ger mer avgaser och ökar risken för trafikolyckor. Jag vill fortsätta kunna gå hit med mina barnbarn och slippa slåss mot lastbilar", säger Margethe Höglund som promenerar på Solviksängen med collien Solo.
"Det här ger mer avgaser och ökar risken för trafikolyckor. Jag vill fortsätta kunna gå hit med mina barnbarn och slippa slåss mot lastbilar", säger Margethe Höglund som promenerar på Solviksängen med collien Solo.
Nu ska den föreslagna avloppstunneln från Åkeshov till Henriksdal prövas av mark- och miljödomstolen. Var fjärde minut kommer lastbilar att passera Alviksvägen under en period av sprängningsarbetet, visar miljökonsekvensbeskrivningen.

I solskenet på Solviksängen denna förmiddag befinner sig Äppelviksbon Margrethe Höglund med sin collie Solo. De står några hundra meter ifrån den plats där Stockholm Vatten ska spränga en mynning för den nya avloppstunnel som ska gå från nuvarande Bromma reningsverk till Henriksdalsverket.

Projektet handlar om att avveckla Bromma reningsverk och samtidigt utöka kapaciteten i Henriksdal. Arbetet är tänkt att starta vid årsskiftet 2017/2018 och väntas pågå i fyra år. Förutom störningar från själva sprängningsarbetet får Brommaborna leva med 30-260 lastbilstransporter per dygn från arbetsplatsen i Smedslätten. Under en cirka tre månader lång intensiv fas av projektet ska 260 lastbilstransporter per dag köra på Alviksvägen. Det innebär ungefär en lastbil var fjärde minut eftersom arbetet pågår klockan 7-22 .

– Det här ger mer avgaser och ökar risken för trafikolyckor. Jag vill fortsätta kunna gå hit med mina barnbarn och slippa slåss mot lastbilar, säger Margethe Höglund.

Barbro Brandt ingår i en grupp med 80 fastighetsägare som anlitat en miljöjurist för att lämna synpunkter på projektet. Hon bor så nära sprängningarna vid Ålstenskogen att hennes hus kan få nya fönster av Stockholm vatten. Vissa drabbade kan även få ersättningsbostäder. För husägare är de största riskerna annars sättningsskador på husen och att grundvattennivåer påverkas.

– Jag skulle gärna flytta till en ersättningsbostad om jag såg en samhällsvinst med projektet. Det här bara förstör. Projektet är oerhört dyrt och handlar i grunden om att ett byggbolag vill bygga bostäder vid Brommaplan, säger Barbro Brandt.

Från byggarbetsplatsen i Åkeshov blir det 30–60 lastbilstransporter per dygn och de kör ut på Drottningholmsvägen. I Smedslätten åker lastbilarna på Alviksvägen till och från Alvik.

Hur grannarna kommer att uppleva sprängningarna är individuellt, menar Annika af Trolle, kommunikationsansvarig på Stockholm Vatten.

– Hur störda folk blir är något subjektivt. Vi har gjort modellberäkningar på bullret och vid husfasaderna närmast uppgår ljudet till 60 decibel vilket är ljudnivån på ett samtal, säger Annika af Trolle.

Transporterna ska inte köra mer än 30 kilometer i timmen på Brommas lokalgator, enligt ansökan. Ihop med Trafikverket lovar Stockholm vatten att anlägga farthinder och vidta andra åtgärder som ska göra trafiken säkrare på Alviksvägen. Åtgärder för säkrare trafik utlovas även kring arbetsplatsen i Åkeshov.

Vad gör man om ens hus får sättningsskador?

– Man anmäler skadorna via en blankett till oss. En konsult besiktigar skadorna. Visar det sig att skadorna beror på vårt arbete så ersätter vi husägaren, säger Annika af Trolle.

Fram till den 19 augusti har villaägare, bostadsrättsföreningar och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter till mark- och miljödomsolen.

Fakta

Avloppstunneln kostar 8,1 miljarder

Stockholm Vatten vill lägga ned Bromma reningsverk därför att möjligheterna att bygga ut det reningsverket är begränsade. Bolagets ansökan till mark- och miljödomstolen handlar om att förbättra reningsprocessen vid Henriksdals reningsverk och fördubbla kapaciteten där.

Detta ska klara avloppsreningen till år 2040 och skapa förutsättningar för ytterligare utbyggnad.

14-kilometerstunneln löper från Åkeshov ner till Mälaren fram till Smedsslätten där den går under Mälaren fram till Eolshäll.

Projektet väntas kosta 8,1 miljarder kronor och vara klart 2024.

Källa: Stockholm vatten