ANNONS

”Låt Trafikverket fälla alträdet”

En al ställer till det för Trafikverket.
En al ställer till det för Trafikverket.
Trafikverket bör få tillstånd att fälla det alträd i Sätra naturreservat som ställer till det under arbetet med Förbifart Stockholm. Det anser Skärholmens stadsdelsförvaltning.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om Trafikverkets ansökan om att få fälla alen som står vid strandkanten, 20 meter väster om Sätra båtklubb. Trädets grenar hänger ut över vattnet – och vattnet ingår i det arbetsområde som Trafikverket tagit i anspråk för att kunna bygga en arbetstunnel och en tillfällig hamn under projektet­ Förbifart Stockholm.

Därför vill Trafikverket fälla alen, trots att marken det står på ligger utanför arbetsområdet, och har skickat en ansökan till stadsbyggnadskontoret om det.

Ärendet har nu varit på remiss hos Skärholmens stadsdel, och stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden i sitt remissvar säger ja till att trädet fälls. Stadsdelsnämnden fattar sitt beslut vid nästa möte, den 19 maj.