Lätt att återvinna på Lidingö

Lidingö Det går 2 339 Lidingöbor på en återvinningsstation. Det visar siffror från förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Lidingö stad har i och med detta fler återvinningsstationer per person än genomsnittet i Stockholms län i som ligger på 2 814.

Bäst är Nynäshamn där 1 155 personer får samsas om varje station.

Täby var sämst med 5 447.