Lättare att komma ut i naturen i Huddinge

Vid bland annat Björksättra herrgård, som kommunen fått ta över, ska vandringsleder för funktionsnedsatta byggas.
Vid bland annat Björksättra herrgård, som kommunen fått ta över, ska vandringsleder för funktionsnedsatta byggas.
Det ska bli lättare för äldre och funktionsnedsatta att komma ut och njuta av naturen i Huddinge.

Kommunen har fått bidrag för att ställa i ordning nya vandringsleder.

Länsstyrelsen har beviljat 800 000 kronor i bidrag till ett projekt som kallas ”Leder för alla”. Huddinge kommun, som tagit initiativ till projektet, bidrar med lika mycket.

Tanken är att funktions- och rörelsehindrade och äldre ska kunna komma ut och vandra längs med leder i naturen.

– Att göra naturen tillgänglig även för den som i dag har svårt att komma ut är jätteviktigt, säger Thomas Strid, Huddinges kommunekolog.

Leder ska ställas i ordning i Visättradalen, vid Sundby gård och vid Björksättra herrgård som kommunen under 2010 fått ta över genom allmänna arvsfonden.

Det förfallna Björksättra renoveras just nu och ska bli ett besöksmål värt namnet. Kommunen har köpt mark intill för att friluftslivet i det intilliggande naturreservatet ska kunna växa.

– Vi har länge velat göra satsningar på detta och nu blir vi verkligen glada att länsstyrelsen vill vara med och bidra, kommenterar Thomas Stridh beskedet.

Totalt ska fem kilometer leder ställas iordning för funktionsnedsatta. En kilometer av dessa, utmed sjön Orlången mellan friluftsområdet vid Sundby och Björksättra, är helt nya.

Projektet innebär att en del av vägarna och lederna får lutning och underlag som passar även för rullstol. Rastplatser ska byggas utmed lederna för den som behöver vila sig en stund.

Kartor och annat informationsmaterial ska tas fram, men också tips på exempelvis växter, djur, kultur och historia som man kan se utmed vägen.

För den som vill ta sig till ­lederna finns regelbundna bussturer både till Sundby och till Björksättra.

Projektet genomförs i etapper och ska vara helt färdigt senast i december 2014.