Lättare att ladda elbilen i Väsby

Sex laddstolpar för elbilar planeras att sättas upp i närheten av Vilundabadet.

Den rödgröna majoriteten har bestämt att kommunen fram till 2018 ska bygga ut infrastrukturen för elbilar med omkring 30 laddstolpar.

Ett första steg är nu på gång. Kontoret för samhällsbyggnad föreslår sex semisnabbladdare strax norr om Vilundabadet.

Den vidare utbyggnaden kommer främst att ske vid större kommunala arbetsplatser och vid större idrottsanläggningar.

Under året finns 2 miljoner kronor avsatta för utbyggnaden för laddstolpar.