Lättare att parkera i stan – på nätterna

I somras infördes nya parkeringsregler för att minska trängseln. Men på vissa gator fick det bättre effekt än väntat – p-platserna gapade tomma på nätterna.

Nu införs tidsbegränsad boendeparkering för att råda bot på problemet.

På flera gator i innerstaden fick plötsligt boende svårt att parkera nattetid när staden införde nya regler. Större delen av p-platserna klassades om till röd biljett, vilket innebär att det kostar en stor slant att parkera där dygnet runt.

Efter många klagomål till trafikkontoret och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) har man utrett problemet och tror sig ha hittat en lösning. Reglerna ändras tillbaka – på kvällar och nätter.

– Vi inför en ny flexiblare typ av parkering. Att samma p-plats kan vara röd taxa på kontorstid och boendeparkering resten av dygnet, säger Jan Prestberg på trafikkontoret.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) välkomnar lösningen:

– Det är viktigt att gatuutrymmet nyttjas effektivt under hela dygnet. Det var aldrig tänkt att vi skulle införa p-förbud på nätterna, säger hon.

Nu ska trafikkontoret gå igenom behovet av boendeparkering respektive parkering för allmänheten gata för gata. Man börjar i de områden där flest klagat, särskilt söder om Tegnér­gatan, säger Jan Prestberg.

Även de stora gatorna på Kungsholmen, Östermalm och Södermalm påverkas och kan få de nya flexibla platserna, speciellt de gator som ansluter till cityområdet.

på Fleminggatan, vid Tekniska nämndhuset, står till exempel gatan alltid tom på kvällarna.

– Det är stötande att vissa gator nu står fullständigt tomma hela nätterna, så var det aldrig mening att det skulle bli, säger Jan Prestberg.

Hur många platser blir ny boendeparkering?

– Jag vågar inte lova en siffra, men mellan 400 till 500 skulle jag gissa på, säger Jan Prestberg.

Tidsbegränsad boendeparkering kommer att införas mellan klockan 22–07 samt 19–07. De nya reglerna införs vid årsskiftet.

Fakta

Tre olika taxor för parkering

Område med grön biljett kostar 41 kronor i timmen dygnet runt alla dagar, finns främst i citykärnan.

Röd biljett finns på gator där framkomlighet också ska prioriteras, som Fleminggatan, Sankt Eriksgatan och Torsgatan. Avgiften är 26 kronor per timme under kontorstid på vardagar och helger. 15 kronor per timme vid övrig tid. Den röda zonen får nu boendeparkering nattetid.

Blå biljett används där omsättningen av platserna inte behöver vara så stor. Avgiften är 15 kronor i timmen vardagar 9-17.

Källa: Trafikkontoret