Lättare ge förslag med nya e-tjänsten

Miljövänligare skolmat och fler hyresrätter. Ungdomsparlamentet står för de första förslagen på kommunens nya e-tjänst – en tjänst som Värmdö är först i länet med att införa.

I förra veckan lanserade Värmdö kommun en ny tjänst för att förbättra kommunikationen med medborgarna. Via kommunens webbsida kan intresserade gå in och lämna så kallade e-förslag, men också stödja de förslag som redan finns genom att lämna namn och kontaktuppgifter.

Tanken är att politikerna ska hålla koll på förslagen och lyfta de förslag de gillar.

– Det här blir ytterligare en väg in till kommunen. Det är enkelt och vi hoppas få in många goda idéer, säger miljöpartisten Malin Åberg Aas, som lett styrgruppen för projektet.

Ungdomsparlamentets förslag som debatterades i Gustavsbergsteatern i fredags fick inviga tjänsten. Flera av dem handlar om skolan: arbetsmiljö, mobbning och skolmat.

Men även bristen på hyresrätter för ungdomar uppmärksammas.

Idén med e-förslag kommer ursprungligen från England och Värmdö kommun är tillsammans med Uddevalla, Haparanda och Malmö bland de första i Sverige med att införa dialogmetoden.

Sara Funke, kommunikatör vid Värmdö kommun, påpekar att det kan bli ett sätt för medborgare att skapa opinion i viktiga frågor.

– Får ett förslag om att hålla folkomröstning tio procent av medborgarnas röster måste politikerna ta ställning till detta, säger hon.

Den nya e-tjänsten ersätter inte andra sätt att påverka kommunen. De så kallade medborgardialogerna då politiker åker ut för att prata med invånarna om specifika frågor ska finnas kvar.

Det går också bra att via blanketter på kommuntorget risa och rosa den kommunala verksamheten.

Även att samla in namn kan fungera. Och känner man sig inte bekväm med internet kan man lämna in sitt förslag som ett vanligt brev.

– Självklart kan man göra det, så för vi in det som ett e-förslag, säger Sara Funke.

Men hur mycket kan man egentligen påverka som medborgare?

– Det är svårt att säga, men goda förslag kan alltid få gehör. Kostar det mycket måste vi förstås fundera, men allt behöver ju inte kosta, säger Malin Åberg Aas.

Fakta

Öppet för alla

E-förslag får lämnas av vem som helst. Även politiker får lämna förslag via tjänsten.

Fullmäktige ska informeras om ett förslag får mer än fem procent av medborgarnas röster.

Politikerna får då ta ställning till om förslaget ska gå vidare till en nämnd för mer utredning.