Lättare att hitta p-plats i Hammarbyhöjden

I september infördes parkeringsavgifter i bland annat Hammarbyhöjden.
I september infördes parkeringsavgifter i bland annat Hammarbyhöjden.
Det har blivit lättare att hitta p-plats i Hammarbyhöjden sedan avgifter infördes. Det tycker 45 procent av dem som rör sig i området. Men många är missnöjda med avgifterna, enligt en ny undersökning,

I september införde Stockholms stad parkeringsavgifter i ett antal stadsdelar i Stockholm där det tidigare varit gratis att parkera, bland annat Hammarbyhöjden.

Förändringen har enligt 45, 4 procent av dem som bor, jobbar eller har ärenden i Hammarbyhöjden gjort att det numer blivit lättar att parkera i området. Det visar en undersökning av parkeringsföretaget Easypark, som har en tjänst för att hjälpa förare att hitta och betala för parkering.

7, 8 procent tycker att det blivit svårare att hitta parkering och 46,9 procent att det inte är någon skillnad.

Samtidigt tycker nästan hälften att det är dåligt att det kostar pengar att parkera. Medan cirka en tredjedel av de tillfrågade tycker att det är bra.

Undersökningen är gjord bland de som använt EasyPark i parkeringszon 4. Totalt har 282 personer som bor, arbetar eller har ärenden i Hammarbyhöjden svarat på frågor om hur trafiksituationen förändrats sedan parkeringsavgiften infördes.