Lättare att hitta p-plats i Midsommarkransen

47 procent tycker att det blivit lättare att parkera i Kransen, visar studie av Easypark.
47 procent tycker att det blivit lättare att parkera i Kransen, visar studie av Easypark.
Det har blivit lättare att parkera i Midsommarkransen sedan avgifter infördes. Det tycker 47 procent av dem som rör sig i området. Men många är missnöjda med avgifterna, enligt en ny undersökning.

I september införde Stockholms stad parkeringsavgifter i ett antal stadsdelar i Stockholm där det tidigare varit gratis att parkera, bland annat Midsommarkransen.

Förändringen har enligt 47,2 procent av dem som bor, jobbar eller har ärenden i Kransen gjort att det numera blivit lättare att parkera i området. Det visar en undersökning av parkeringsföretaget Easypark, som har en tjänst för att hjälpa förare att hitta och betala för parkering.

7,7  procent tycker att det blivit svårare att hitta parkering och 45,2 procent att det inte är någon skillnad.

Samtidigt tycker över hälften att det är dåligt att det kostar pengar att parkera. Medan 27 procent av de tillfrågade tycker att det är bra.

Undersökningen är gjord bland de som använt EasyPark i parkeringszon 4. Totalt har 248 personer som bor, arbetar eller har ärenden i Midsommarkransen svarat på frågor om hur trafiksituationen förändrats sedan parkeringsavgiften infördes.