ANNONS

Ledamöter sitter på flera stolar

I går beslöt majoriteten att hyresrätterna ska säljas i kommunfullmäktige i Sollentuna.
I kommunfullmäktige pågick beslutet om försäljningen i flera timmar.
Henrik Thunes (M), kommunalråd i Sollentuna.
Henrik Thunes (M), kommunalråd i Sollentuna.
Protest mot försäljningen av Sollentunahems 2000 hyresrätter. I täten Janes Sibose ordförande i hyresgästföreningen i Sollentuna.
Hyresgästföreningen kritisk till att de inte fick vara med i processen
Sollentunahemsaffären har väckt många frågor. Oppositionen är skarpt kritiska till att samma personer sitter i flera av bolagen, även den instans som sköter tillsynen av dessa.
ANNONS

I samband med att beslutet togs om försäljningen av Sollentunahems AB:s hyresrätter och att flera kommunala bolagsstyrelser tog sin form väcktes en rad frågeställningar i kommunfullmäktige. Bland annat ställde sig Socialdemokraterna kritiska till hur styrelseformerna i bolagen ser ut.

– Det ju felaktigt att sätta samma personer som har tillsyn och styrning över sig själva. Ur demokratisynpunkt är det inte bra att samma personer sitter i flera led, säger Freddie Lundqvist (S), oppositionsråd. Han menar också att insynen för medborgarna försämras i bolagsformerna, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i samma utsträckning som kommunens verksamheter.

Vi är ödmjuka inför att det ska vara transparens i allt vi gör och det kommer inte bli mindre i bolagsordningen.

Kommunalrådet Henrik Thunes (M) säger att det inte finns något formellt dåligt med beslutet.
– Poängen är att vi vill ha en bättre styrning och ledning av våra bolag och där finns en stor möjlighet att vi har samma personer i moderbolaget och kommunstyrelsen för att få en bättre samordning och koordinering av hela koncernren, som är kommunen och bolagen.

Vad händer med insynen i bolagen? Kommer Sollentunaborna bli informerade om vad som händer?
Vi är ödmjuka inför att det ska vara transparens i allt vi gör och det kommer inte bli mindre i bolagsordningen.

Hyresgästföreningen är kritiska till att de inte fick vara med under processens gång?
– När man tar fram politiska beslut finns en ordning i kommunallagen som styr vad man ska förhålla sig till – när är det relevant att höra andra och när är det inte det? När politiska beslut är fattade är det viktigt att kommunicera det. Jag har själv meddelat hyresgästföreningen och ser gärna debatt- och informationskvällar efter att beslutet är fattat. Det har de också varit öppen för.

Men inte innan?
–Enligt kommunallagen remitterar man saker innan till de som berörs. Det kan alltid diskuteras och det kommer alltid aktörer ha synpunkter på;”Varför blev inte vi hörda? Varför tog man inte debatten med oss?”. Nu är besluten fattade och det är viktigt att informera vad det innebär. Men att föregripa de politiska besluten – det är ju också att inte respektera demokratin.