Ledande forskare: Så äter du för att undvika cancer

Alicja Wolk är Sveriges ledande forskare på kopplingen mellan mat och hälsa.
Alicja Wolk är Sveriges ledande forskare på kopplingen mellan mat och hälsa.
Tänk dig ett läkemedel som halverar risken att få cancer och räddar 8 av 10 från hjärtinfarkt. Det är just det Alicja Wolk och hennes team på Karolinska institutet har hittat. Fast inte en medicin då, utan enkla råd om kost och livsstil.

– Kosten är det som har störst negativ påverkan på vår hälsa. Våra stora kroniska folksjukdomar, som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och benskörhet är alla tydligt kopplade till kosten, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska institutet, där hon forskar på samband mellan kost och livsstil.

Om man jämför Stockholm med en amerikansk storstad ligger vi bättre till.

– Vi äter mindre rött kött, vi rör oss mer, många cyklar till jobbet och vi är inte lika överviktiga.

Men även jämfört med resten av Sverige ligger vi bra till. Stockholmare lever hälsosammare, det syns tydligt när man tittar på dödsorsaker.

Här är det klart lägre andel som dör av hjärtinfarkt, diabetes och cancer än i resten av landet. Kanske hänger det ihop med den relativt höga utbildningsnivån. För det finns ett tydligt samband mellan utbildning och livslängd. Medellivslängden är ett halvår högre i Stockholm än i riket.

Men skillnaderna är stora inom Stockholmsregionen. Medellivslängden kan falla flera år mellan två tunnelbanestopp.

– Vi kan själva kraftigt minska risken för cancer och härtinfarkter genom att ändra livsstil. med bättre kost, säger Alicja Wolk.

Och hon har belägg för sina påståenden. Hennes team har följt 100 000 svenskar sedan mitten av 1990-talet.

– Vi studerar alla faktorer som man själv kan påverka: vikt, hur mycket man rör på sig, rökning, alkohol och vad man äter.

Att man borde äta mindre kött har väl alla hört. Ändå går utvecklingen åt motsatta hållet. Vi äter i dag i snitt 46 procent mer kött per person än 1990.

– Man hör mycket om vegetarianism men än kan vi inte se det i vår statistik, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

– Nivån på köttkonsumtionen ser inte ut att ha förändrats i någon större utsträckning 2015. Griskött minskar och kyckling ökar.

Men det är ännu långt kvar till amerikanernas nivå. De äter nästan dubbelt så mycket kött som vi i Sverige.

Fakta

Max 500 gram kött i veckan

Ät mer grönsaker och frukt. Minst ett halvt kilo om dagen.

Dra ner på rött kött. Max ett halvt kilo i veckan.

Undvik charkuterier helt. De ökar risken att få cancer.

Ät mer fisk, gärna ett par tre gånger i veckan.

Kyckling är betydligt hälsosammare än rött kött, men bör inte heller ätas för ofta.

Drick inte för mycket mjölk. Att mjölk skulle ge starka ben är en annonsdriven myt. En studie visar snarare på motsatsen, förhöjd risk för benfrakturer bland dem som dricker mycket mjölk.

Yoghurt däremot har en skyddande effekt på hälsan.

Den som vill leva länge undviker att äta sig proppmätt och begränsar sitt intag av kalorier.