Ledarstrid skapade splittring i Vänstern

Vänsterpartiet gick 2014 fram med två mandat i valet i Upplands Väsby.
Vänsterpartiet gick 2014 fram med två mandat i valet i Upplands Väsby.
Vänsterpartiet i Väsby gjorde ett bra val 2014 - men partiet kastades snabbt in i en maktstrid om vem som skulle bli kommunalråd.
Personer Mitt i talat med säger att såren fortfarande inte har läkt.
– Jag tror folk blev chockade över hur det gick till, säger en person med god insyn i partiet.

Med fyra mandat och stöd från 6,6 procent av väljarkåren i Väsby blev Vänsterpartiet en vinnare i valet 2014. Men Mitt i Väsby kan i dag berätta att tiden efter valet satt djupa spår i partiföreningen.

Ett medlemsmöte skulle utse partiets ordinarie ledamot i kommunstyrelsen vilket i praktiken också innebar uppdraget som kommunalråd. Mycket talade för att Leif Bejhed skulle vinna valet. Han hade fått 92 personkryss i valet medan den andre kandidaten Anders Rosén bara fått 12 kryss.

Men mötet blev annorlunda än de vanliga medlemsmötena, berättar en person med god insyn i partiet.

–Det brukade komma ett tiotal personer på mötena men just den här gången kom ett trettiotal personer som ingen hade sett tidigare. Visst, man får göra så men jag tror folk blev chockade.

Anders Rosén vann valet och utsågs till kommunalråd och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

– Han betedde sig illa på det mötet, säger personen som menar att det handlade om en politisk kupp.

– Partiföreningen är fortfarande splittrad.

Sprickan som skapades efter mötet syns bland annat när man går in på Wikipedia och läser om Anders Rosén. Där står det att Anders Rosén har ”utnämnt sig själv” till kommunalråd. Uppgiften har sedan valet lagts till och tagits bort flera gånger, senast den 7 november i år.

wiki2

Mitt i Väsbys granskning visar att det åtminstone vid något tillfälle är medlemmar i partiet som lagt till uppgiften. Mitt i ringer upp den person som spåren leder till.

– Spelar det någon roll? Jag har inga kommentarer till det här, säger personen.

Anders Rosén är fåordig när tidningen ringer upp och frågar om omröstningen när han valdes till kommunalråd.

– Det är gammal skåpmat som du plockar fram nu. Jag har inga kommentarer till det, säger Anders Rosén.

Vad tänker du om att det på Wikipedia står att du är självutnämnt kommunalråd?

– Jag tycker det är pinsamt för alla som håller på med sådant.

I partiets verksamhetsberättelse för 2014 framkommer det att personer känt sig överkörda och att partidistriktet kopplades in.

– Det var en konflikt som de hjälpte till att lösa och komma framåt. Det finns ingen politisk konflikt idag, säger Anders Rosén.

Finns det andra konflikter?

– Uppenbarligen.

Partiets ordförande i Väsby, Kamal Schtaie, menar att situationen efter valet inte var negativ.

– Det som hände då ledde till någon form av konflikt men jag bedömde att det var en nyttig konflikt och något positivt.

Kamal Schtaie, som leder partiets medlemsmöten, tillbakavisar att det var en kupp.

– Innan valet hade vi cirka 50 medlemmar och sedan växte vi till 102. Det dök upp en hel del människor som normalt inte brukade vara med. Men alla hade rösträtt och var betalande medlemmar. Det var en mobilisering från båda sidor.

Är ni en splittrad förening idag?

– Nej, det är inte så. Vi har en väldigt sammanhållen Väsbyvänster. Vi är olika individer som tycker lite olika och det tycker jag är bra, säger Kamal Schtaie.

 

Läs mer:

Leif Bejhed kan tvingas bort efter intern kritik